Voetballende meiden

Is over 50 jaar het vrouwenvoetbal net zo populair bij het publiek als het mannenvoetbal?

Vrouwenvoetbal

Dit is een relevante vraag; ons onderzoek is immers gericht op de groei van het vrouwenvoetbal in Nederland en de gevolgen van deze groei voor vrouwen en meiden in de Nederlandse maatschappij. Wat gebeurt er met de ontwikkeling van speelsters wanneer er hogere salarissen kunnen worden uitbetaald, de faciliteiten verbeteren? Wat gebeurt er op pleintjes in Nederlandse steden wanneer voetballende meiden zich kunnen spiegelen aan ‘voetbalheldinnen’ in plaats van of naast ‘voetbalhelden’? De vraag legt echter ook direct bloot dat vrouwenvoetbal impliciet en expliciet afgemeten wordt aan de mannelijke variant van het spel. Dat hoeft niet schadelijk te zijn voor onze percepties, maar het mag ons niet belemmeren voorbij deze vergelijking te denken en ruimte te laten voor verschillen zonder hiërarchische indelingen. Over 50 jaar zullen we zien dat ‘het publiek’ bestaat uit een gedifferentieerde verzameling van mensen die geniet van vrouwenvoetbal/mannenvoetbal.

Martijn Oosterbaan, universitair hoofddocent Culturele Antropologie