Vertraging promotietraject

Is een promovendus goed bezig als het promotietraject in 50 maanden is afgerond?

Vertraging promotietraject

Uit mijn onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de promovendi langer over het PhD-traject doet dan 50 maanden. Dat hoeft geen probleem te zijn; sommige promovendi combineren hun promotie met een baan en calculeren vertraging in. Andere doen een promotietraject dat eenvoudigweg geen vier maar vijf jaar duurt. Een niet voorziene vertraging in het traject kan zeer onwenselijk zijn. Als de promovendus bijvoorbeeld voor precies vier jaar betaald wordt met een NWO-subsidie, en er is toch 50 maanden nodig om het onderzoek af te ronden, wie betaalt dan die twee resterende maanden? Hopelijk zijn er op de afdeling of faculteit kleine geldpotjes aanwezig om de promovendus die de eindstreep in zicht heeft, ook te helpen bij de laatste loodjes. Het eerste jaar van een promotietraject blijkt van cruciaal belang. Begeleiders en promovendi zouden van begin af aan moeten bepalen hoe een goede start eruitziet. Een tip voor iedere promovendus: zodra je vermoedt dat er vertraging optreedt, bespreek dit dan direct met je begeleider(s). Ditzelfde geldt voor begeleiders: zodra een promovendus mogelijk vertraging  oploopt, bespreek dit direct én betrek de promovendus zelf bij het zoeken naar mogelijke oplossingen om (verdere) vertraging te voorkomen. Want hoe meer vertraging, hoe duurder het onderzoek uitvalt.

Rens van de Schoot, universitair docent Methoden en Statistiek