Consultatie

M&S-adviseurs helpen promovendi en onderzoekers bij het verkrijgen van betrouwbare, valide en bruikbare onderzoeksresultaten. Ze houden daarbij rekening met de kennis en vaardigheden van de consultatievrager. De consultatie is bedoeld voor onderzoekers die een universitaire opleiding hebben gevolgd met een aantal cursussen methoden en statistiek. De consultatie omvat diverse expertises.

Advies bij promotie

We raden promovendi en hun begeleiders aan om in een vroegtijdig stadium van het promotieproject een afspraak te maken voor advies. De adviseur kan bijvoorbeeld:

  • een bepaalde aanpak voorstellen
  • wijzen op bepaalde literatuur
  • het volgen van een cursus aanbevelen
  • wijzen op bepaalde programmatuur
  • helpen bij het interpreteren van statistische analyses
  • nagaan of het advies ook leidt tot de beoogde resultaten

Project- en subsidieaanvragen

De afdeling M&S ondersteunt ook bij het schrijven van projectaanvragen, bijvoorbeeld bij het kiezen van het geschikte onderzoeksdesign en de methode van dataverzameling. Neem ruim op tijd contact op voor het uitvoeren van een poweranalyse en steekproefberekening.

Bij het formuleren van subsidieaanvragen (NWO of derde geldstroom) kan het van belang zijn een M&S-adviseur te betrekken en in de aanvraag op te nemen. Wanneer de M&S-adviseur veel tijd aan het onderzoek besteedt, is het verstandig daarvoor een vergoeding in de begroting op te nemen.

Consultatiewinkel

Onderzoekers en promovendi kunnen met hun vragen terecht in de consultatiewinkel, Langeveldgebouw, kamer F1.11 (bekijk het rooster). Zij kunnen hun vraag ook - beknopt - mailen naar de consultatiecoördinator, e-mail m.moerbeek@uu.nl. De coördinator zoekt vervolgens een passende adviseur.

Vanwege het sluiten van de universiteitsgebouwen is de consultatiewinkel tot nader order gesloten. De afdeling Methoden en Statistiek is echter bereid om consultatie op afstand te verzorgen. Bachelor en master studenten kunnen contact opnemen met een consultant voor het plannen van een afspraak. Het rooster is te vinden op de studentensite. Promovendi en medewerkers kunnen contact opnemen met Mirjam Moerbeek.

Coördinator consultaties