Slechte les

Is er na 50 minuten slechte les nog hoop voor leraar en leerlingen?

Slechte les

In het begin van het schooljaar ontwikkelen leraar en klas al snel een stabiele relatie. Dat duurt niet veel meer dan twee of drie lessen, maar dus wel wat langer dan 50 minuten. Als die relatie in het schooljaar nog verandert, wordt hij vaker slechter dan beter. Hoe minder goed de relatie in het begin is, hoe meer kans op verslechtering. En een relatie die aan het begin van het jaar bovengemiddeld goed is, wordt meestal nog beter. De eerste paar lessen zijn dus cruciaal voor de verhouding tussen leraar en leerlingen. Veranderingen in die verhouding in de loop van het schooljaar zijn klein, maar er zit wel systeem in. Geeft een leraar in de loop van het jaar een keer een slechte les en maakt hij ruzie dan werkt dat ongeveer twee lessen door op de relatie. Gaat hij niet opnieuw de fout in, dan wordt de relatie weer even goed (of slecht) als voor die slechte 50 minuten.

Theo Wubbels, hoogleraar Onderwijskunde