Slaaptekort

50 uur slaap per week, dus zo’n 7 uur per dag, is dat afdoende?

Slaaptekort

Hoeveel slaap mensen nodig hebben is per persoon verschillend. Over het algemeen wordt 6 tot 8 uur gezien als ‘normaal’. Als iemand het liefst 7 uur per nacht slaapt, wil dat echter niet zeggen dat dat ook lukt. We zien in ons onderzoek dat veel mensen regelmatig vinden dat ze te
kort geslapen hebben. Dit kan natuurlijk deels komen door factoren in de omgeving waar niks aan te doen is: een huilende baby, of lawaaiige buren. Voor een belangrijk deel lijkt slaaptekort echter ook samen te hangen met de neiging van mensen om dingen uit te stellen. Mensen die  in het dagelijks leven moeite hebben met het weerstaan van verleidingen of die lastige klusjes graag uitstellen, zijn ook meer geneigd om later naar bed te gaan dan ze zich hadden voorgenomen. Ze blijven bijvoorbeeld toch hangen voor de tv om nog een aflevering van die ene serie te kijken, ook al hebben ze daar de volgende ochtend spijt van.

Floor Kroese, universitair docent Klinische en Gezondheidspsychologie