Registratie en meer informatie ESPLAT conferentie 2019

ESPLAT CONFERENCE 2019 25 TILL 27 SEPT

Registratie

De eerste editie van de tweejaarlijkse conferentie van de European Society of Psychology Learning and Teaching (ESPLAT) vindt plaats in Utrecht.

papers, symposia, workshops, rondetafeldiscussies, posters & snel-presentaties

De deadline voor het insturen van papers is verstreken.

Het hoofdthema van de conferentie is de uitdaging om onze studenten voor te bereiden op hun rol in de psychologie van de toekomst. 

Zie hieronder een lijst van (deel)onderwerpen waar de papers over zullen gaan:

 • Teaching the International and/or Diverse Classroom
 • SOTL (Scholarship of Teaching & Learning): evidence-based teaching
 • Psychological Literacy
 • Assessment practices: (In)formative assessment, peer feedback
 • Fostering motivation, involvement & ownership of students
 • Innovative Learning, Active Learning, Blended learning, Distant learning
 • Effectively Teaching Clinical Skills.
 • Life Long Learning in Psychology,
 • Continuing professional development of teachers
 • Societal impact of psychological knowledge: how can we involve students to contribute to societal issues?
 • Teaching psychology in secondary education
 • Psychology in interdisciplinary courses and minors
 • Learners as designers of teaching

Sessies met een multi-cultureel of multi-disciplinair karakter worden zeer aangemoedigd.

Bijdragen voor de conferentie kunnen niet meer worden ingestuurd.