Posttraumatische stressstoornis

Kunnen mensen 50 jaar na dato nog last hebben van een traumatische gebeurtenis?

Posttraumatische stressstoornis

Ongeveer 8% van de gehele Nederlandse bevolking ontwikkelt in zijn of haar leven een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze stoornis kan voorkomen nadat iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt, zoals een auto-ongeluk, beroving, mishandeling of blootstelling aan oorlogsgebieden.

De Amerikaanse wetenschapper Bonanno laat zien dat na blootstelling aan een schokkende gebeurtenis vier groepen mensen worden onderscheiden. Er is een weerbare groep die weinig last ondervindt van de schokkende gebeurtenis, een groep met klachten die op eigen kracht of met vrienden/ familie gradueel herstelt, een groep die verlaat (soms pas na jaren) chronische PTSS-klachten ontwikkelt en een groep met direct chronische PTSS-klachten. Vanwege het chronische karakter van PTSS zullen sommige mensen 50 jaar na dato nog steeds last hebben van de traumatische gebeurtenis. Een deel hiervan leert ermee (over)leven. Een ander deel komt in behandeling.

In ons onderzoek proberen we bij (oud-)militairen te voorspellen voor wie PTSS-behandeling (on)succesvol zal verlopen, zodat we het behandelproces
kunnen verbeteren. Militairen zijn bestendiger tegen het ontwikkelen van PTSS. Echter, wanneer ze toch PTSS ontwikkelen, verloopt de behandeling vaak moeizamer dan bij andere PTSS-doelgroepen.

Joris Haagen, promovendus Klinische Psychologie