Positie van de vrouw

Is de positie van de vrouw in Mexico de afgelopen 50 jaar veranderd?

De positie van de vrouw in Mexico

In Mexico zijn de verschillen tussen vrouwen - vanwege klasse, etniciteit, opleiding - enorm. Desalniettemin zijn er in Mexico de laatste 50 jaar veranderingen ten aanzien van vrouwen die in het oog springen. Er is meer en meer aandacht voor vrouwen, voor hun deelname aan onderwijs, arbeid, migratie, politiek. De bijdragen van vrouwen aan ontwikkeling en democratisering zijn meer zichtbaar geworden. Zo ook de enorme omvang en toename van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarnaast heeft Mexico de afgelopen 50 jaar een beleid ontwikkeld ter verbetering van de positie van vrouwen, dat zich onder andere heeft vertaald in veranderingen op het gebied van tal van wetgeving. Opvattingen over vrouwen en mannen zijn daarentegen doorgaans taaier dan deze politieke aandacht en wetgeving. Maar toch: ook de ideeën en opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid zijn dynamisch en veranderen, zij het langzaam. Een macho is in Mexico geen ideaalbeeld meer, net zo min als een zwijgende, lijdzame vrouw dat is. De Mexicaanse vrouw laat haar stem horen en claimt verbetering.