Pedagogiek in Diverse Samenlevingen

Ouders halen kinderen op van school

Onze afdeling


Onze afdeling onderzoekt vraagstukken rondom optimale ontwikkeling en participatie van kinderen en jongeren in diverse samenlevingen. Daarbij worden fundamentele ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren in verband gebracht met maatschappelijke vraagstukken rond sociale gelijkheid, culturele diversiteit, maatschappelijke participatie en digitalisering. We onderzoeken hoe pedagogische contexten en voorzieningen geoptimaliseerd kunnen worden om ontwikkelings- en participatiekansen van alle kinderen en jongeren te verhogen.
Onze afdeling streeft ernaar wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor het ontwerpen van innovatieve arrangementen, technologie, interventies en instrumenten op het terrein van de pedagogiek.

 

Onderzoek


In ons onderzoek:

 • Identificeren we factoren die de (academische) ontwikkeling van kinderen ondersteunen en remmen;
 • Ontwikkelen we educatieve en pedagogische interventies die bijdragen aan sociale vraagstukken zoals het creëren van gelijke kansen en een inclusieve samenleving;
 • Brengen we naast formele ook  informele leercontexten van kinderen en jongeren in kaart;
 • Richten we ons op de bouwstenen en op de complexe, hogere-orde vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in de huidige samenleving;
 • Werken we samen met partners aan de ontwikkeling van pedagogisch vernieuwende tools en arrangementen.
Kinderdagverblijf

We programmeren ons onderzoek zodanig dat ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren worden bestudeerd binnen de maatschappelijke dynamiek van sociale vraagstukken. We onderzoeken hoe cognitieve, motorische, numerieke en talige ontwikkeling, maar ook identiteitsontwikkeling, en de ontwikkeling van creativiteit en burgerschap samenhangen met de sociale en interculturele dynamiek in pedagogische contexten zoals de school, de buurt, het gezin of digitale gemeenschappen. We richten ons niet primair op de behandeling van individuele ontwikkelingsproblemen, maar eerder op vraagstukken van preventie  en innovatie en op de vraag hoe systemen beter ontworpen kunnen worden.

Tegelijkertijd stellen we het handelingsperspectief centraal waarbij wij ons de vraag stellen hoe om te gaan met vraagstukken rondom leerproblemen, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, differentiatie en meertaligheid (in het gezin, de kinderopvang en het onderwijs) maar ook met de consequenties van maatschappelijke thema’s zoals nieuwe sociale ongelijkheid, sociale participatie en inclusie, migratie, diversiteit, radicalisering en polarisering voor in het educatieve en pedagogische domein, zowel in nationale als internationale contexten.

Het onderzoek van de afdeling is gepositioneerd in het UU onderzoeksprogramma Education and Learning en is ingebed in centrale strategische thema’s van de Universiteit Utrecht: Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.

Onderwijs


We dragen bij aan verschillende programma’s op bachelor, master en research master niveau. In het 3-jarig bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen coördineren we cursussen, geven hoorcolleges, begeleiden werkgroepen en scripties. Daarnaast coördineren we de master Youth, Education and Society (YES) en de track Education of Inclusive Societies waarin we cursussen aanbieden zoals Global Perspectives and Cultural Diversity en Perspectives on Cultural Diversity in Education. In de master Clinical Child, Family & Education Studies dragen we bij aan kerncursussen, zoals Critical Analysis of Youth Development: an Ecological Systems Approach, en begeleiden we studenten bij hun stage en master thesis. Ook zijn we mede-coördinator van de research master Educational Sciences: Learning in Interaction (EdSci), waarbinnen we cursussen aanbieden als Educational Neuroscience en Individual Differences in Learning and Special Needs Education. Onze docenten geven regelmatig gastcolleges bij andere opleidingen en faculteiten.

Ons onderwijs is ingebed in ons onderzoek, we laten studenten kennismaken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en slaan altijd een brug naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Ons team

Afdelingsvoorzitter

Hoogleraren

Universitair hoofddocenten en universitair docenten

E.P.J. Elbers

Visiting professors & visiting scholars

  Charles Super and Sara Harkness

  Aylin Küntay, Edward Melhuish

  PhD's, buitenpromovendi & junior onderzoekers

  Contact


  Vragen over onze afdeling?

  Stuur een e-mail naar: secretariaatpedagogiek@uu.nl

  Martinus J. Langeveldgebouw

  Martinus J. Langeveldgebouw

  Adres

  Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht

  Tel: 030 253 4700 (receptie)

  Het universiteitsterrein is vanaf 1 januari 2021 rookvrij.

  Open Martinus J. Langeveldgebouw on Google Maps

  Openingstijden

  ma 7:15-19:30
  di 7:15-19:30
  wo 7:15-19:30
  do 7:15-19:30
  vr 7:15-18:00
  za Gesloten
  zo Gesloten

  In dit gebouw

  • Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Departement Educatie & Pedagogiek
  • Departement Psychologie
  • Onderwijsadvies & Training
  • Faculteitsbureau
  • Housing & Technology Services

  Faciliteiten

  Bereikbaarheid