Orthopedagogiek: Cognitieve & Motorische Ontwikkelingsproblemen

Ouders halen kinderen op van school

Onze afdeling

Onze afdeling onderzoekt vraagstukken rondom optimale ontwikkeling en participatie van kinderen en jongeren in diverse samenlevingen. Daarbij worden fundamentele ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren in verband gebracht met maatschappelijke vraagstukken rond sociale gelijkheid, culturele diversiteit, maatschappelijke participatie en digitalisering. We onderzoeken hoe pedagogische contexten en voorzieningen geoptimaliseerd kunnen worden om ontwikkelings- en participatiekansen van alle kinderen en jongeren te verhogen.
Onze afdeling streeft ernaar wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor het ontwerpen van innovatieve arrangementen, technologie, interventies en instrumenten op het terrein van de pedagogiek.

 

Onderzoek

In ons onderzoek:

  • Identificeren we factoren die de (academische) ontwikkeling van kinderen ondersteunen en remmen;
  • Ontwikkelen we educatieve en pedagogische interventies die bijdragen aan sociale vraagstukken zoals het creëren van gelijke kansen en een inclusieve samenleving;
  • Brengen we naast formele ook  informele leercontexten van kinderen en jongeren in kaart;
  • Richten we ons op de bouwstenen en op de complexe, hogere-orde vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in de huidige samenleving;
  • Werken we samen met partners aan de ontwikkeling van pedagogisch vernieuwende tools en arrangementen.
Kinderdagverblijf

We programmeren ons onderzoek zodanig dat ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren worden bestudeerd binnen de maatschappelijke dynamiek van sociale vraagstukken. We onderzoeken hoe cognitieve, motorische, numerieke en talige ontwikkeling, maar ook identiteitsontwikkeling, en de ontwikkeling van creativiteit en burgerschap samenhangen met de sociale en interculturele dynamiek in pedagogische contexten zoals de school, de buurt, het gezin of digitale gemeenschappen. We richten ons niet primair op de behandeling van individuele ontwikkelingsproblemen, maar eerder op vraagstukken van preventie  en innovatie en op de vraag hoe systemen beter ontworpen kunnen worden.

Tegelijkertijd stellen we het handelingsperspectief centraal waarbij wij ons de vraag stellen hoe om te gaan met vraagstukken rondom leerproblemen, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, differentiatie en meertaligheid (in het gezin, de kinderopvang en het onderwijs) maar ook met de consequenties van maatschappelijke thema’s zoals nieuwe sociale ongelijkheid, sociale participatie en inclusie, migratie, diversiteit, radicalisering en polarisering voor in het educatieve en pedagogische domein, zowel in nationale als internationale contexten.

Het onderzoek van de afdeling is gepositioneerd in het UU onderzoeksprogramma Education and Learning en is ingebed in centrale strategische thema’s en focusgebieden van de Universiteit Utrecht: Education for Learning Societies, Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.

Onderwijs

We dragen bij aan verschillende programma’s op bachelor, master en research master niveau. In het 3-jarig bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen coördineren we cursussen, geven hoorcolleges, begeleiden werkgroepen en scripties. Daarnaast coördineren we de master Youth, Education and Society (YES) en de track Education of Inclusive Societies waarin we cursussen aanbieden zoals Global Perspectives and Cultural Diversity en Perspectives on Cultural Diversity in Education. In de master Clinical Child, Family & Education Studies dragen we bij aan kerncursussen, zoals Critical Analysis of Youth Development: an Ecological Systems Approach, en begeleiden we studenten bij hun stage en master thesis. Ook zijn we mede-coördinator van de research master Educational Sciences: Learning in Interaction (EdSci), waarbinnen we cursussen aanbieden als Educational Neuroscience en Individual Differences in Learning and Special Needs Education. Onze docenten geven regelmatig gastcolleges bij andere opleidingen en faculteiten.

Ons onderwijs is ingebed in ons onderzoek, we laten studenten kennismaken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en slaan altijd een brug naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Ons team

Afdelingsvoorzitter
Universitair hoofddocenten en universitair docenten
Telefoon: 030 253 4613
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2835
Universitair docent
Telefoon: 030 253 4611
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2968
Universitair docent
Telefoon: 030 253 9313
Universitair docent
Telefoon: 06 30 686 834
Universitair hoofddocent
Emeriti

E.P.J. Elbers

Visiting professors & visiting scholars
Onderzoeker
Charles Super and Sara Harkness

Aylin Küntay, Edward Melhuish

Postdoc onderzoekers
Telefoon: 030 253 4324
Medewerker onderwijsontwikkeling
PhD's, buitenpromovendi & junior onderzoekers
Promovendus
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 4058
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Promovendus
Telefoon: 030 253 4053
Promovendus
Stagiair(e)
Student-assistent
Surveillant
Telefoon: 030 253 4700
Promovendus
Gastonderzoeker
Telefoon: 030 253 2129
Promovendus
Receptiemedewerker
Telefoon: 030 253 4673
Onderzoeker
Promovendus

Contact

Vragen over onze afdeling?

Stuur een e-mail naar: secretariaatpedagogiek@uu.nl

Martinus J. Langeveldgebouw

Martinus J. Langeveldgebouw

Adres: 

Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht

Tel: 030 253 4700 (receptie)

Openingstijden: 

ma7:15-22:00
di7:15-22:00
wo7:15-22:00
do7:15-22:00
vr7:15-20:30
zaGesloten
zoGesloten

In dit gebouw: 

  • Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Departement Educatie & Pedagogiek
  • Departement Psychologie
  • Onderwijsadvies & Training
  • Faculteitsbureau

Faciliteiten: