Leerstoelgroep ASW: Arbeid, Zorg & Welzijn

Contact
Telefoon: 030 253 4964
Coördinator bedrijfsvoering

Onderzoek

De leerstoelgroep verzorgt het onderzoeksprogramma Social Policy, Interventions and Integration (SOPINS). Dit programma richt zich op sociaal beleid en de analyse van zorg en welzijn in het publieke en private domein, met name vanuit een perspectief van maatschappelijke participatie en integratie.

Het programma is gericht op drie hoofdthema’s:

  • het effect van maatschappelijke veranderingen en veranderingen in individuele levensstijl op de participatie en integratie binnen werk, zorg en welzijn;
  • sociaal beleid en het sturen van de implementatie van sociaal beleid;
  • de manier waarop sociale interventies worden geformuleerd, in de praktijk door professionals worden toegepast, en de wijze waarop zij de levensstijl, levensloop, arbeidsmarktparticipatie en zorgrelaties beïnvloeden.
Onderwijs

De afdeling is betrokken bij de volgende opleidingen:

Medewerkers

Op de medewerkerssite is uitgebreide informatie te vinden over de medewerkers van de afdeling.