Klinische psychologie


Over de afdeling

Angststoornissen | depressieve stoornis | posttraumatische stress-stoornis en (gecompliceerde) rouw | eetstoornissen | comorbiditeit

De afdeling Klinische Psychologie is een ambitieuze en bloeiende afdeling binnen de Universiteit Utrecht. De afdeling biedt onderwijs in de bacheloropleidingen en masterprogramma’s van psychologie. We streven naar hoge kwaliteit en worden erkend om excellentie in onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de afdeling Klinische Psychologie. De aangesloten wetenschappelijke onderzoekers voeren experimenteel en klinisch onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in onderliggende psychologische processen van psychische stoornissen.

Onderzoek
Why do some people develop a depression, while others do not?

Aan de afdeling Klinische Psychologie zijn internationaal gewaardeerde wetenschappelijke onderzoekers verbonden die zich bezighouden met zeer diverse vragen als: ‘Waarom ontwikkelen sommige mensen een depressie, en anderen niet?’, ‘Hoe kunnen we de effectiviteit van exposuretherapie verbeteren?’, ‘Hoe gaan mensen om met verlies en trauma?’, ‘Hoe werkt EMDR?’, Welke stressbeheersing of angst doet mensen besluiten niet te eten? en ‘Hoe kunnen we gebruik maken van technologie om interventies in de psychische gezondheid te optimaliseren?’. We voeren experimenteel, klinisch en translationeel onderzoek uit om deze (en verwante) vragen te verkennen. Ons uiteindelijke doel is inzicht te krijgen in de onderliggende (neuro-)cognitieve processen van psychopathologie en kennis te vergaren die kan bijdragen aan de ontwikkeling van interventies die het geestelijke welzijn bevorderen.

Stress related emtional disorders

Ons klinisch onderzoek omvat een breed scala van stressgerelateerde emotionele stoornissen. Met ons onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan diverse vormen van psychopathologie en deze in stand houden, zoals angst, depressie, eetstoornissen, verlengde rouwstoornis, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en comorbiditeit. Wij voeren experimenteel (laboratorium-)onderzoek met gezonde populaties uit om meer inzicht te krijgen in fundamentele processen (bijvoorbeeld angstconditionering). Daarnaast hebben we een aantal onderzoekslijnen uitgezet met verschillende klinische populaties, in samenwerking met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zoals Arkin, Altrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep. Door het uitvoeren van onderzoek in klinische populaties willen we meer inzicht krijgen in de manier waarop behandelingen voor verschillende aandoeningen kunnen worden geoptimaliseerd.

Onderzoeksprogramma's:  Experimental psychology | Clinical psychology: trauma, grief and anxiety disorders

De afdeling Klinische Psychologie beschikt over twee onderzoekslaboratoria:

  • het laboratorium voor Klinische Psychologie en
  • het laboratorium voor Experimentele Psychopathologie.

In het laboratorium voor Klinische Psychologie wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar etiologie, onderhoudsfactoren en multimodale interventies bij depressie, posttraumatische stress-stoornis, verlengde rouwstoornis en comorbiditeit.

In het laboratorium voor Experimentele Psychopathologie wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar de onderliggende factoren van angststoornissen, waaronder posttraumatische stress-stoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen en eetstoornissen. De onderzoeken zijn gebaseerd op inzichten uit de experimentele psychologie. We werken nauw samen met Altrecht-Academisch Angstcentrum en Altrecht-Eetstoornissen Rintveld.

The use of virtual reality (VR) techniques to facilitate research of anorexia nervosa

Wij werken samen met onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld informatica, om innovatief onderzoek naar serious gaming en speelse interactie uit te voeren. We maken bijvoorbeeld gebruik van op apps voor de mobiele telefoon gebaseerde technieken voor ecological momentary assessment (EMA), waarmee onmiddellijke en voortdurende gedragsbeoordeling en -interventies mogelijk zijn. Daarnaast gebruiken we virtual reality-technieken (VR) die onderzoek van verschillende stoornissen zoals anorexia nervosa en angststoornissen vergemakkelijken.

Onderwijs
Students Psychology

Onze afdeling beschikt over toegewijd onderwijzend personeel, erkend om academische excellentie. De prestigieuze docentenprijzen van de universiteit zijn toegekend aan twee leden van het departement Psychologie. De afdeling Klinische Psychologie is betrokken bij de volgende opleidingen:

Wij hechten sterk aan een hoge onderwijskwaliteit. In ons onderwijs vindt zoveel mogelijk integratie plaats van wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk. Dit wordt bereikt dankzij de input van zeer ervaren wetenschappers-therapeuten die in een breed scala van klinische vakgebieden werkzaam zijn. Het is ons doel studenten de meest recente wetenschappelijke inzichten bij te brengen, kritisch en innovatief denken te bevorderen en studenten te voorzien van solide basisvaardigheden die zij kunnen toepassen in hun toekomstige loopbaan als klinisch psycholoog of onderzoeker, of in de gezondheidssector.

Postacademisch onderwijs

Na het behalen van een mastertitel in de Klinische Psychologie kunnen studenten hun studie voortzetten met een tweejarige postacademische opleiding tot psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog, en met een vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog (na de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Bij dit postacademisch onderwijs zijn verschillende medewerkers van onze afdeling Klinische Psychologie betrokken.

Het postacademisch onderwijs kent specifieke toelatingseisen en vindt plaats binnen zorginstellingen. Studenten die met succes ons bachelor- en masterprogramma hebben gevolgd, zijn gekwalificeerd om zich aan te melden voor deze postacademische opleiding. Deze programma's voor postacademisch onderwijs zijn Nederlandstalig.

Ga voor meer informatie naar: www.rinogroep.nl/GZ.

 

Samenwerkingsverbanden
Collaboration department of Clinical Psychology

De afdeling Klinische Psychologie werkt nauw samen met andere afdelingen van de Universiteit Utrecht, zoals de afdeling Methoden en Statistiek, de afdeling Experimentele Psychologie, het Brain Center Rudolf Magnus en het departement Informatica. Het combineren van kennis van meerdere disciplines stelt ons in staat om kwalitatief hoogwaardig onderzoek uit te voeren.

Nauwe samenwerking met partners in de geestelijke gezondheidszorg zorgt ervoor dat ons departement actief betrokken is bij maatregelen om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen.

Daarnaast werken we internationaal samen met onderzoekers van diverse gerenommeerde universiteiten van over de hele wereld: de Utrecht University Partners (UUPs). Deze internationale onderzoeksuniversiteiten verrichten hoogwaardig onderzoek dat gerelateerd is aan onze focusgebieden. De leden van het departement wonen ook regelmatig internationale congressen en symposia bij waar zij onderzoeksresultaten presenteren.

Meer informatie over internationale samenwerkingsverbanden: http://www.uu.nl/onderzoek/samenwerken/internationale-samenwerking

 

Medewerkers

Op de medewerkerswebsite van de Universiteit Utrecht is meer gedetailleerde informatie te vinden over de individuele medewerkers van de afdeling.

  

Contact
Telefoon: 030 253 9230
Coördinator bedrijfsvoering

Martinus J. Langeveldgebouw

Martinus J. Langeveldgebouw

Adres: 

Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht

Tel: 030 253 4700 (receptie)

Openingstijden: 

ma7:15-22:00
di7:15-22:00
wo7:15-22:00
do7:15-22:00
vr7:15-20:30
zaGesloten
zoGesloten

In dit gebouw: 

  • Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Departement Educatie & Pedagogiek
  • Departement Psychologie
  • Onderwijsadvies & Training
  • Faculteitsbureau

Faciliteiten: