Educatie

Over de afdeling

De afdeling Educatie wil bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, opleidingen en leren. Kenmerkend voor de afdeling is dat onderwijskundige inzichten direct worden toegepast in de bachelor-, master- en lerarenopleidingen.

Contact
Telefoon: 030 253 1714
Coördinator bedrijfsvoering
Telefoon: 030 253 3778
Afdelingsvoorzitter
Hoogleraar

Martinus J. Langeveldgebouw

Martinus J. Langeveldgebouw

Adres: 

Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht

Tel: 030 253 4700 (receptie)

Openingstijden: 

ma7:15-22:00
di7:15-22:00
wo7:15-22:00
do7:15-22:00
vr7:15-20:30
zaGesloten
zoGesloten

In dit gebouw: 

 • Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Departement Educatie & Pedagogiek
 • Departement Psychologie
 • Onderwijsadvies & Training
 • Faculteitsbureau

Faciliteiten: 

Onderzoek

In ons onderzoek naar leren en onderwijzen komen de volgende vragen aan bod: 

 • Wat is er nodig om leerprocessen te verbeteren?
 • Hoe kunnen leerlingen en studenten hun leerprestaties verbeteren?
 • Hoe kunnen docenten hun vakbekwaamheid verbeteren?
 • Hoe kunnen ICT-middelen optimaal ingezet worden?
 • Wat is de rol van de docent in het onderwijsleerproces?
 • Hoe kan het sociale klimaat in de klas worden verbeterd?
Onderwijs

Onze afdeling is betrokken bij een aantal bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast verzorgen we het algemeen didactische deel van alle eerstegraads lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht. Hierbij werken we nauw samen met andere faculteiten, die het vakdidactische deel verzorgen. Bovendien bieden we samen met andere faculteiten de educatieve minors aan die opleiden voor een tweedegraads lesbevoegdheid.

Medewerkers

Op de medewerkerssite is uitgebreide informatie te vinden over de medewerkers van de afdeling.