Onderzoeksprofiel

Het onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen concentreert zich rond vijf zwaartepunten. Deze zwaartepunten bouwen voort op bewezen expertise in de faculteit en zijn nauw verweven met het universitaire onderzoeksprofiel. Het onderzoek draagt bij aan de analyse en oplossing van actuele vraagstukken.


Facultaire onderzoeksprogramma's

Het onderzoek in de zwaartepunten wordt verzorgd door de volgende onderzoeksprogramma's:


Universitaire thema's

De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in vier strategische thema's en tien focusgebieden waarin wetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken aan actuele vraagstukken. De faculteit Sociale Wetenschappen participeert met name in de volgende thema's:

Evenwichtig opgroeien

Hoe kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen in een snel veranderende samenleving?
> Strategisch thema Dynamics of Youth

Een duurzame samenleving

Wat is de bijdrage van instituties - de formele en informele regels van het menselijk handelen - aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie? 
> Strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen

Applied Data Science

Hoe kan het slim inzetten van data, nieuwe technologieën en methodes bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen?
> Focusgebied Utrecht Applied Data Science (penvoerder)

Complexe systemen

Hoe kunnen we het meest fundamentele onderzoek binnen de natuurwetenschappen inzetten om tot nieuwe oplossingen te komen voor actuele maatschappelijke problemen?
> Focusgebied Foundations of Complex Systems

Games met een missie

Hoe kunnen games een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, economie en cultuur?
> Focusgebied Game Research

Professionals in een veranderende context

Welke eisen stellen veranderende (werk)omgeving aan professionals en wat betekent dit voor de ondersteuning?
> Focusgebied Professional Performance

De maatschappelijke rol van sport

Wat is de maatschappelijke rol van sport? Wat is de relatie tussen sport en gezondheid, sociale cohesie en veiligheid?
> Focusgebied Sport and Society