Lichaamsbewustzijn

50 strelingen over een arm kan een patiënt helpen. Wie zijn vooral gebaat bij deze behandelwijze?

Lichaamsbewustzijn

Sommige mensen ervaren problemen met het lichaamsbewustzijn, bijvoorbeeld na hersenletsel. Ze hebben dan bijvoorbeeld het gevoel dat hun arm niet meer bij hen hoort. Zij kunnen baat hebben bij een langzame, prettige aanraking, wat ervoor kan zorgen dat de ledemaat meer bij het lichaam gaat horen. In de toekomst moet blijken of dit ook werkt bij mensen die andere vormen van lichaamsbewustzijnsstoornissen hebben, bijvoorbeeld bij psychiatrische aandoeningen of na lichamelijk letsel. Het is wel van belang dat de strelingen aangenaam zijn. Langzame, aangename strelingen worden namelijk verwerkt via andere zenuwbanen en zorgen voor een hoger lichaamsbewustzijn dan snellere strelingen die minder aangenaam aanvoelen. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij de bekende ‘rubberen hand illusie’ is gebruikt, een experiment waarbij het lichaamsbewustzijn van gezonde proefpersonen wordt gemanipuleerd. De deelnemers krijgen een rubberen hand te zien die op exact hetzelfde moment aangeraakt wordt als hun eigen hand die op dat moment niet te zien is. Op deze manier krijgen de deelnemers het gevoel dat de rubberen hand van henzelf is. Dit gevoel is sterker wanneer dit met langzame, aangename aanraking gebeurt dan met snelle, niet aangename aanraking.

Chris Dijkerman, hoogleraar Neuropsychologie van de Perceptie