Instinctief vermogen

50 appels op een rij. Weet het brein, bij het zien van die rij appels, direct dat het er 50 zijn, en niet 49 of 51?

Instinctief vermogen

Ons brein heeft een instinctief vermogen om in een oogopslag een schatting van het aantal appels te maken. Dit zogenoemde instinctief schattingsvermogen is een belangrijke en basale vaardigheid. Mensen en dieren hebben het. Bij ons hebben baby’s het zelfs al. Het vertelt ons bijvoorbeeld in een oogopslag welke schaal meer koekjes bevat. Het is een evolutionair oud vermogen waarvan men denkt dat het ten grondslag ligt aan onze kennis van wiskunde en rekenen. In ons brein is er een gebiedje ter grootte van een postzegel dat zich met hoeveelheden bezighoudt. Hoe lager het getal, hoe meer hersenen er mee bezig zijn. Is het aantal 4 of 5, dan is er dus een relatief groot deel van de hersenen mee bezig. Gevolg: we kunnen wel in een oogopslag het verschil tussen 4 en 5 appels zien, maar niet direct het verschil tussen 49, 50 en 51.

Serge Dumoulin, hoogleraar Perceptie, Cognitie en Neurowetenschappen