Hoogbegaafdheid

Kan een hoogbegaafd kind met een IQ van 150 altijd goed leren?

Hoogbegaafdheid

Intelligentie bestaat uit verschillende aspecten: een kind met een IQ van 150 kan erg goed zijn in de bètavakken, maar tegelijkertijd moeite hebben met vreemde talen. Maar in het algemeen kunnen kinderen met een hoog IQ veel leren, vaak ook in een sneller tempo en met minder  moeite dan gemiddeld intelligente kinderen. Eén van de kenmerken van hoogbegaafdheid is creativiteit: het kunnen bedenken van iets nieuws, bijvoorbeeld originele oplossingen voor kleine of grote problemen. Maar leren vereist lang niet alleen een hoog IQ. Motivatie is eveneens van belang, net als doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Bovendien is het belangrijk dat de ouders, leerkrachten en vrienden de te leren vaardigheden ook waarderen en het kind dus steunen in zijn of haar ontwikkeling. En, niet onbelangrijk, het onderwijs moet goed afgestemd worden op  het tempo en de manier waarop een hoogbegaafd kind leert.

Evelyn Kroesbergen, universitair hoofddocent Orthopedagogiek