Gescheiden ouders

Gescheiden ouders wonen meer dan 50 minuten reizen van elkaar vandaan. Welk effect heeft dit op hun kinderen?

Kinderen van gescheiden ouders

Meer dan 50 minuten reistijd tussen ouders is niet bevorderlijk voor gezamenlijk en gelijkwaardig ouderschap na scheiding, en is meestal niet positief voor het kind. Een grotere afstand gaat samen met minder contact en het minder vaak betalen van kinderalimentatie; bovendien wordt flexibel wisselen bemoeilijkt. Dit is nadelig voor jonge kinderen. Juist zij zijn gebaat bij frequent maar kort contact met de uitwonende ouder. Maar het is ook nadelig voor oudere kinderen: die willen steeds meer zelf bepalen hoe zij het contact invullen. Toch is voor kinderen na scheiding contact niet bepalend. Veel belangrijker is dat de ouders hun conflicten minimaliseren en het gezamenlijk ouderschap goed organiseren. En dat beide ouders een goede relatie met het kind hebben, met onder meer warmte, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Een kleine emotionele afstand tot de ouders is voor het kind dan ook belangrijker dan de fysieke afstand tussen hen.

Inge van der Valk, universitair docent Pedagogiek