Gedragstherapie

Zo’n 50 jaar geleden werd ‘gedragstherapie’ geïntroduceerd, als behandeling van psychische stoornissen. Is dat wat, die gedragstherapie?

Gedragstherapie

Gedragstherapie wordt ingezet bij gedragsproblemen en emotionele problemen. En ja, dat werkt vrij goed. In ieder geval bij de grootste groep psychische narigheid: angststoornissen. Gedragstherapie doet het daar beter dan andere psychologische behandelingen. Vijftig jaar geleden was gedragstherapie gebaseerd op de leertheorie. Maar het is principieel onhandig wanneer professionals zich verenigen op grond van theorieën. Die zijn namelijk voorlopig, en voor je het weet blijven psychologen achterhaalde behandelingen uitvoeren omdat ze lid zijn van de  theorie-club. Met gedragstherapeuten valt dat mee: die zijn georganiseerd in landelijke verenigingen en gaan voor effectiviteit en niet voor theorie. Zodra een nieuwe techniek blijkt te werken, wordt deze geannexeerd; leertheorie of niet. Net zoals psychologen niet meer gaan over de  ‘ziel’, gaan gedragstherapeuten niet meer (nou ja, niet meer alleen) over gedrag en leertheorie. Gedragstherapie: 50 jaar oud en nog altijd fris en fruitig.

Marcel van den Hout, hoogleraar Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie