Dyscalculie en dyslexie

Dyscalculie en dyslexie gaan veelal gepaard met andere problemen en stoornissen.

Dyscalculie (rekenproblemen) en dyslexie zijn leerproblemen die gepaard kunnen gaan met problemen als faalangst, ADHD of stoornissen in het autistisch spectrum. De combinatie van deze problemen maakt het vinden van een juiste aanpak van de leerproblemen vaak ingewikkeld.

Contact