Sociale Wetenschappen is de penvoerende faculteit van het strategisch thema Dynamics of Youth aan de Universiteit Utrecht. Hoogleraar Sociologie Werner Raub is er trots op dat hij aanwezig was bij de ‘geboorte’ van Dynamics of Youth. “Klinkt de naam niet net zo geweldig als waar het wetenschappelijk voor staat? Ik zie Dynamics of Youth als een buitengewone samenwerking van sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en life sciences.  Er wordt belangrijk werk gedaan, waar de maatschappij veel profijt van gaat hebben.”

Aan de basis van alle DoY-projecten ligt een vorm van ontwikkelingsonderzoek – een belangrijke reden dat de Faculteit Sociale Wetenschappen dit strategische UU-thema leidt. Veel mensen van de faculteit Sociale Wetenschappen spelen een belangrijke rol in een van de onderzoeksthema’s van DoY. Hoogleraar Jeugdstudies Catrin Finkenauer bijvoorbeeld, net als Jan van Tartwijk van het departement Educatie en Susan Branje van Pedagogiek.

Werner Raub
Prof.dr. Werner Raub

En Raubs eigen veld van de sociologie? “Sociologen zoals ikzelf kijken naar de invloed van onze peers. In DoY-onderzoeken zijn dat bijvoorbeeld klasgenoten, vrienden en kinderen uit de buurt. Dus ja, DoY komt voor een groot deel overeen met wat sociologen ook onderzoeken.”

Het belang van sociale wetenschappen

Dynamics of Youth gaat over meer dan ziektes en stoornissen, benadrukt Raub. “Als we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden, hebben we daar allemaal iets aan. Dat is een belangrijk aspect: het brengt aan het licht wat de sociale en economische schade van antisociaal gedrag kan zijn. Of, om het positiever te formuleren, het kan de maatschappij laten zien wat we kunnen bereiken als we efficiënt met stoornissen zoals autisme of antisociaal gedrag omgaan. Hier zijn rekenmodellen voor, en met name DoY-programmadirecteur Chantal Kemner weet die goed uit te leggen aan een breed publiek.”

Youth-onderzoek

Data en integriteit

Net zo belangrijk is een recente ontwikkeling in de wetenschap, die cruciaal is voor alle disciplines: zorgvuldigheid en integriteit als het om big data gaat. Het YOUth-onderzoek verzamelt en benut enorm veel data, dus Kemner en haar collega’s gaan erg voorzichtig om met deze data en wie er toegang tot krijgt. “Haar groep loopt wat dat betreft voorop. Het YOUth-onderzoek heeft hierin een voorbeeldrol, niet alleen binnen de UU, maar ook internationaal gezien.”

“Op de universiteit zijn onderwijs en onderzoek sterk verbonden. Wetenschappelijke resultaten van DoY-projecten worden gebruikt in onze onderwijsprogramma’s, inclusief onze research masters. En het werkt tevens de andere kant op: onze collega Jorg Huijding heeft een compleet online onderwijsprogramma ontwikkeld aan de hand van DoY: de MOOC Understanding Child Development - from Synapse to Society. Ook sommige UU Summer Schools zijn gebouwd rondom het thema.”

Dynamics of Youth biedt mogelijkheden om internationale studenten naar de Universiteit Utrecht te trekken, zegt Raub. “Het aantal internationale studenten wordt steeds groter, ik weet zeker dat DoY daar ook aan bijdraagt.”

Zelf is Werner Raub overigens geen jeugdonderzoeker. “De kern van mijn onderzoek draait om samenwerking in sociale en economische netwerken, tussen volwassenen, en tussen organisaties. Maar wanneer het gaat over netwerken en de invloed van onze peers, is er zeker overlap met onderwerpen van DoY. Ik zal dan ook bijdragen waar ik kan.”