de Vreedzame School

Is De Vreedzame School, een programma voor basisscholen waarbij leerlingen democratisch burgerschap wordt bijgebracht, over 50 jaar gemeengoed?

de Vreedzame School

Op basis van het onderzoek dat we sinds enkele jaren doen, blijken Vreedzame Scholen in een belangrijke maatschappelijke behoefte te voorzien. Sinds 2005 staat er in de wet dat alle scholen een bijdrage moeten leveren aan de bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie, en de ongeveer 600 Vreedzame Scholen die we nu in Nederland kennen blijken dat op een zeer goede manier te doen. Het belangrijkste dat kinderen in dit programma leren is dat ze een stem hebben, en dat ze een grote bijdrage kunnen leveren aan een prettig en humaan leer- en leefklimaat. De gedachte achter De Vreedzame School is dat democratisch samenleven niet vanzelf ontstaat: opvoeding en onderwijs moeten een oefenruimte bieden waar kinderen leren om met elkaar problemen op te lossen, en zelf vorm leren geven aan vrijheid, verantwoordelijkheid en
respect. Democratie kan niet voortbestaan zonder opvoeding en onderwijs: nu niet en over 50 jaar evenmin.

Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek