Burger en overheid

Vertrouwen in de overheid

Mensen zijn sociale wezens. We gaan graag met anderen om en velen van ons werken gewoonlijk op coöperatieve wijze met elkaar samen. Niet alle personen zijn goed of sociaal, maar veel mensen zijn dat wel en gedragen zich op overwegend prosociale wijze. Dit is een van de redenen waarom het groeiende wantrouwen, oplaaiende polarisatie en onterechte argwaan in onze samenlevingen zorgwekkend zijn. Te veel en ongerechtvaardigd wantrouwen, polarisatie en achterdocht kunnen een bedreiging vormen voor het op vreedzame wijze samenleven en samenwerken met elkaar. Dit kan een gevaar vormen voor de manier waarop wij in moderne democratische samenlevingen willen leven.
Een gedeelte van onterecht maatschappelijke onrust kan voorkomen worden wanneer er oprecht naar mensen wordt geluisterd en mensen op een eerlijke en rechtvaardige wijze worden behandeld door maatschappelijke autoriteiten en andere medemensen. Respect voor de democratische rechtsstaat en vreedzaam met elkaar omgaan spelen hierbij een belangrijke rol.

Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie en hoogleraar Empirische Rechtswetenschap