Burger en overheid

Is het vertrouwen van de burger in de overheid de afgelopen 50 jaar veranderd?

Vertrouwen in de overheid

De meerderheid van de mensheid wil er graag van uitgaan dat anderen, en zeker autoriteiten in hun maatschappij, te vertrouwen zijn. Dit komt onder meer omdat een fundamenteel wantrouwen tegenover anderen, inclusief maatschappelijke autoriteiten, heel veel energie kost.
Toch: tegenwoordig nemen veel mensen niet voetstoots aan dat autoriteiten te vertrouwen zijn. Zeker in het huidige internettijdperk zijn we, meer dan 50 jaar geleden, geneigd om zelf dingen uit of op te zoeken. Met deze moderne, licht-eigenwijze inwoner van Nederland die actief informatie zoekt, zich geen rad voor ogen laat draaien, maar die tegelijkertijd op coöperatie en uitwisseling van informatie met medeburgers is georiënteerd, zou Nederland de komende 50 jaar wel eens een heel mooie tijd tegemoet kunnen gaan.

Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie en hoogleraar Empirische Rechtswetenschap