Wij leiden mensen op die verantwoordelijk willen zijn voor het inrichten van een vitale, veerkrachtige en weerbare samenleving.

1 faculteit, 3 departementen, 3 vakgebieden

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Samenwerking en samenleving

Wij richten ons op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Mensen die een rol willen spelen bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarom staat de faculteit midden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door (internationale) samenwerking met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instituten.

Contact opnemen?

Bekijk de contactgegevens van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie of zoek een medewerker.

Nieuws

Bosma en studenten
21 februari 2019
Er zijn goede argumenten om de maatschappelijke bv, de bv-m, als rechtsvorm in het leven te roepen.
Michel van Slobbe: Onder Ons
15 februari 2019
Interventies in vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen kunnen onbedoeld de maatschappelijke verhoudingen juist verslechteren.
Facebook
14 februari 2019
In Duitsland en in Nederland proberen zowel de rechter als de overheid via het mededingingsrecht en andere middelen die macht te beteugelen.
RSS

Agenda

26
feb
26 februari 2019 20:00 - 21:30
Gender inequality is still a worldwide problem. Why is it so important to fix it? With legal scholar Dr Sarah Carmichael.
28
feb
28 februari 2019 12:45 - 13:45
Yihong Liu zal op 28 februari 2019 zijn proefschrift ‘Crisis Rhetoric and Policy in China' verdedigen.
5
mrt
5 maart 2019 11:00 - 12:30
Jennie Bai is docent aan de Georgetown University. Haar onderzoek richt zich op kredietrisico en liquiditeitsrisico in het bankwezen en de vastrentende markt.
RSS
Wapen Entree Janskerkhof 3