Nationale Selectieconferentie 2018 Europees Jeugdparlement

Het gebouw van Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof is op 10 en 11 februari het toneel voor de Nationale Selectieconferentie 2018 van het Europees Jeugdparlement (EJP). 

Honderd scholieren zullen hier opgedeeld in groepen een Europees vraagstuk bespreken en proberen oplossingen te vinden. Ze doen dat onder begeleiding van vijftig jonge vrijwilligers uit heel Europa, alumni van het EJP. Op de laatste dag hebben alle commissies hun oplossingen in een resolutie verwerkt en worden ze tijdens een plenaire vergadering besproken en zal er door de jongeren over gestemd worden. Een jury kiest welke deelnemers het beste namens Nederland mee kunnen gaan doen aan het Europese Jongerenparlement in het buitenland. 

Oplossingen voor duurzaamheid  

Logo Nationaal Selectiecongres Europees Jongerenparlement 2018

Het thema van dit congres is Towards a sustainable Europe, embracing innovation. Gedurende de conferentie zal dit als rode draad de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. De onderwerpen waarover de leerlingen discussiëren sluiten aan op dit thema en er worden experts uitgenodigd om met elkaar en met de leerlingen over dit onderwerp in debat te gaan. De jongeren worden uitgedaagd om met een blik op de toekomst creatieve oplossingen te formuleren voor structurele Europese problemen.

Sustainability slaat niet alleen op duurzaamheid in de zin van natuur en milieu, maar ook op andere lastige problemen die een duurzame oplossingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het vermeende Europese democratische tekort, belastingparadijzen of het functioneren van de Euro.

Doelstellingen van het Europees Jeugdparlement

  • Het bieden van een platform voor onafhankelijk denken en de ontwikkeling en het uitwisselen van de eigen mening
  • Het stimuleren van kennis over Europa en actuele problemen
  • Het bevorderen van actief democratisch burgerschap en het aanmoedigen van begrip voor internationale en culturele verschillen
  • Bijdragen aan de academische, professionele en sociale vaardigheden van de Europese jeugd