Faculteitsdag 2015

'Toekomst van de zorg, zorg om de toekomst?!'

De Faculteitsdag 2015 vond op 13 juni plaats in het Academiegebouw te Utrecht. Het onderwerp van dit jaar was 'de zorg'. De deelnemers, bestaande uit alumni, relaties, studenten en onderzoekers, hebben gediscussieerd over de meest actuele thema's rondom de zorg.

Impressie Faculteitsdag 2015

Vice-decaan Maarten van Bottenburg: "De inrichting van de zorg is bij uitstek een onderwerp waar de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie iets over te zeggen heeft."

Presentaties

Om een beeld te krijgen van wat er besproken is, kunt u de presentaties van de keynote sprekers, dr. Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur Generaal van de Inspectie van de Gezondheidszorg, en prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCU, inkijken:

U kunt ook het volledige programma van de Faculteitsdag 2015 nog een keer inzien.

Gedichten

Daarnaast zijn de literaire impressies van de themasessies, gemaakt door het Utrechtse Stadsdichtersgilde, terug te lezen.