Resilient Societies

Resilient Societies is een multidisciplinair onderzoeksthema binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Hierin bundelt de faculteit haar krachten in multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Veerkrachtige samenlevingen zijn beter in staat om flexibel in te spelen op thema’s als migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën of geopolitieke verschuivingen.

Het onderzoek in het programma wordt uitgevoerd binnen drie subthema’s:
Future of Work, Regulation of Innovation en Resilient Rule of Law.

Onze samenleving staat voor uitdagingen zoals:

  • robots, die ons werk overnemen en zorgen voor verlies van banen;
  • vluchtelingen en arbeidsmigranten die een plek moeten krijgen in de maatschappij;
  • burgers die een steeds diepere kloof ervaren met politiek en bestuur.

Om hierop te kunnen anticiperen, moeten we misschien bestaande regels of maatschappelijke systemen aanpassen. Maar hoe houd je tegelijk principes als mensenrechten, democratie en rechtstaat overeind?

Deze uitdagingen vragen om interactie tussen wetenschap, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen kunnen wij een veerkrachtige samenleving vormgeven die de schokken van toekomstige ontwikkelingen kan opvangen.

  • Gerelateerd nieuws

    Helaas zijn er momenteel geen nieuwsberichten van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS