Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht heeft in 2019 een Legal Skills Academy (LSA) opgezet. Het doel van de LSA is om vaardigheden in het rechtsgeleerd onderwijs in de bacheloropleiding en in de masterprogramma’s van het departement te versterken. 

De activiteiten van de Legal Skills Academy vallen in twee onderdelen uiteen:  

  • Opbouwen van een kennis- en expertisecentrum 
  • Bijdragen aan de hervorming in het onderwijs en de curricula van de bacheloropleiding en de masterprogramma’s op basis van drie focusvaardigheden: schrijven, presenteren en samenwerken.  

Schrijven 

In het professionele leven van juristen is schrijven een uiterst belangrijk onderdeel van het werk. Nauwkeurig en helder schriftelijk formuleren is essentieel om te overtuigen, te adviseren en uit te leggen. Ook in de academische vorming van de jurist speelt schrijven een grote rol. Een wezenlijk onderdeel van de rechtswetenschap is het systematiseren, analyseren en interpreteren van rechtsbronnen en literatuur en het schriftelijk ontsluiten van dit werk. De rechtenstudent leert rechtsbronnen en literatuur schriftelijk te bespreken en argumenten en conclusies te verwoorden.  

Presenteren 

Mondeling presenteren is een essentiële vaardigheid in veel van de beroepen waarin onze studenten zich, eenmaal afgestudeerd, begeven. Een voor de hand liggende omgeving voor de jurist is de rechtszaal, maar ook in veel andere werkvelden is het de taak van juristen mondeling overtuigende ‘pleidooien’ te houden om cliënten en organisaties te acquireren en te adviseren.  

Samenwerken 

Een jurist werkt vrijwel altijd in ieder geval deels in teamverband, zodat samenwerking, gezamenlijke reflectie op het werk en het geven en ontvangen feedback essentiële onderdelen van het werk zijn. Deze vaardigheid ‘samenwerken’ omvat dan ook niet alleen directe samenwerking met collega's, maar ook andere voorwaarden voor teamwork, zoals zelfreflectie en bewustwording, planning en timemanagement, cultureel bewustzijn, probleemoplossing en communicatie.  

Contact

Neem contact met ons op.

Informatie voor docenten

Ben je docent bij het departement Rechtsgeleerdheid? Onderwijsmaterialen, contactpersonen en andere praktische informatie over de Legal Skills Academy zijn te vinden op Intranet:

Legal Skills Academy op Intranet