Europa: een nieuwe geografie (2014-6)

‘Europa: een nieuwe geografie’ is de titel van een nieuw boek dat in het voorjaar van 2015 verschijnt. Wilt u meer weten over hoe Europa en hoe het verandert? U bent welkom op 16 april op een bijscholingsbijeenkomst op de Universiteit Utrecht. In deze bijeenkomst praten vier auteurs / geografen u bij. Over de positie van Europa in mondiale netwerken, over sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in Europa, over de veranderende rol van overheden, over regionale verschillen en over de opkomst van lokale initiatieven. De bijeenkomst is interessant voor een breed publiek, zowel onze alumni als ook andere geïnteresseerden.

Datum:  16 april 2015
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur Universiteitsbibliotheek Binnenstad, Universiteit Utrecht 
Kosten:  150 euro (inclusief boek, maaltijd en certificaat)
Docenten:  Dr. Ben de Pater (UU), dr. Leo Paul UU), drs. Pim Beukenkamp (UU), prof.dr. Gert-Jan Hospers (UT)
AANMELDEN:  voor 10 april 2015