Activiteiten

Uitnodiging: Alumnibijeenkomst ‘Vroeger en nu in de GIS/Cartografie’ - woensdag 14 maart 2018 

Het departement Sociale Geografie en Planologie en de studievereniging V.U.G.S. hebben in samenwerking met de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht een programma samengesteld over ‘Vroeger en nu in de GIS/Cartografie’.

Van harte nodigen wij u uit om op woensdag 14 maart aanstaande vanaf 17.00 uur deel te nemen aan dit programma in de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Wij hebben Barend Köbben, senior docent-onderzoeker Geo-informatie Universiteit Twente, bereid gevonden om in de plenaire lezing de verbanden tussen oud en nieuw van de GIS/Cartografie weer te geven. Na een maaltijd zijn er drie parallelsessies over:

  • De historische cartografie staat bekend om zijn vaak prachtige oude kaarten. In de Bijzondere Collecties van onze Universiteitsbibliotheek bevindt zich een mooie verzameling cartografische documenten.
  • ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie, erfgoed onder druk?’
  • een workshop over ‘Crowd sourcing’.

In het programma kunt u meer lezen waar de lezing en de drie sessies over gaan.

Praktische informatie

Datum woensdag 14 maart 2018 van 17.00 – 22.00 uur
Locatie Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 3 te Utrecht (Uithof/Science Park)
Route https://www.uu.nl/organisatie/contact/routes-en-plattegronden
Aanmelden Vóór 5 maart 2018 via deze link
Informatie www.vugs.nl/vereniging/alumni of www.uu.nl/geo/alumni
Prijs € 20,00 per persoon, betalen kan via de betaallink.
Programma
17.00 – 17.30

Ontvangst met een drankje in foyer bij de Boothzaal

17.30 – 18.30

Opening door prof. dr. Pieter Hooimeijer, voorzitter departement Sociale Geografie en Planologie Faculteit Geowetenschappen in de Boothzaal

Plenaire lezing over ‘Van Cartografie naar WebViz
door drs. Barend Köbben, senior docent-onderzoeker Geo-informatie Universiteit Twente - ICT 

In 2002 zagen we Tom Cruise in de sciencefictionfilm "Minority Report" gebruik maken van allerlei futuristische gadgets op het gebied van geodata en kaarten. 16 jaar later is al die technologie dagelijks in gebruik, met hippe namen als Big Data, Visual Analytics, Ubiquitous Location Tracking, Cloud Computing, etc. 
In deze lezing nemen we u mee in de technologische ontwikkelingen die GIS en Cartografie razendsnel hebben veranderd in de afgelopen decennia, en laten we zien dat het in de basis nog steeds om hetzelfde gaat: de beschikbare gereedschappen zo efficiënt mogelijk gebruiken om de boodschap over te brengen.

18.30 – 19.30 Eenvoudig  buffet in de foyer bij de Boothzaal
19.30 – 20.15

Ronde 1: parallelsessies

Kaarten voor de wetenschap: verleden en heden van de Utrechtse universitaire kaartencollectie 
door dr. Marco van Egmond, conservator kaarten, atlassen en gedrukte werken Universiteitsbibliotheek Utrecht
Al vele eeuwen staat de kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht ten dienste van vooral het onderwijs en onderzoek. Welke ontwikkelingen heeft de collectie in het verleden doorgemaakt? En hoe wordt de universitaire gemeenschap tegenwoordig cartografisch bediend? Een rondleiding door de kaartenzaal met een bezichtiging van een eenmalige kaartententoonstelling biedt het antwoord op deze vragen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, erfgoed onder druk? 
door Egbert van der Zee, MSc, docent-onderzoeker Sociale Geografie en Planologie met specialisatie GIS en Toerisme Universiteit Utrecht en Jasmijn Kok, student master GIMA (interuniversitaire GIS Master). Zij heeft voor haar Bachelorthesis onderzoek gedaan naar de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Het Great Barrier Reef, de Grand Canyon, het historische Venetië en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat hoort er niet in dit rijtje thuis? De eerste drie uit het rijtje staan al jaren op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd om tot dit illustere lijstje toe te treden en wordt dit jaar getoetst op haar uitzonderlijke universele waarden. Een bijzondere keus? Ja en nee. Leven met water hoort bij de Nederlandse identiteit. Veel andere landschappen in Nederland die de werelderfgoedstatus hebben gekregen, hebben te maken met de manier waarop wij leven met het water. De Beemsterpolder, het Woudagemaal, Schokland en de Waddenzee gingen de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor. De UNESCO werelderfgoedstatus zorgt voor beter behoud en ontwikkeling van de linie en leidt tot meer bekendheid. De vraag is echter of deze nominatie op tijd is gekomen. De waterlinie staat al jaren onder stevige stedelijke druk, bijvoorbeeld door de uitbreiding van Utrecht richting het linielandschap, raakt verdeeld door grote infrastructuurprojecten die het landschap doorsnijden en heeft te maken met versnippering door privatisering van land en bebouwing. In deze workshop combineren we oude kaarten met moderne GIS-applicaties om te zien of en hoe dit landschap te redden is. Hoe kan het landschap beschermd worden tegen haar eigen ondergang? 

Workshop Crowd sourcing
door Sanne Douma, MSc, GEO-informatiespecialist HAS Koning DHV, alumna GIMA
Overheden houden veel informatie bij en stellen een deel hiervan ook openbaar ter beschikking. Waar dit eerder voornamelijk op papier was, is deze informatie nu steeds meer digitaal beschikbaar. Het voordeel van online GIS data is dat deze informatie gebruikt kan worden voor eigen analyses. Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met open data en ArcGIS Online.

20.15 – 20.30 Korte pauze met koffie/thee in de foyer bij de Boothzaal
20.30 – 21.15 Ronde 2 parallelsessies, idem als bij ronde 1
21.15 – 22.00 Afsluiting met een drankje in de foyer bij de Boothzaal