Onderzoeksprofiel

Om een duurzame toekomst mogelijk te maken, hebben we meer inzicht nodig in ‘Systeem aarde’. Binnen de faculteit Geowetenschappen combineren we uiteenlopende duurzaamheidsonderzoeken. Ons onderzoeksgebied varieert van de aardkern tot de stad, met speciale nadruk op water, energie en een gezond leefmilieu.

Door onze expertise te bundelen kunnen we integrale oplossingen ontwikkelen voor duurzaamheidsproblematiek en creëren we kennis voor een betere toekomst voor de volgende generaties.

Onze onderzoeksthema’s:

Europe at night

Future Energy & Resources

De wereldwijde vraag naar energie en grondstoffen neemt alleen maar toe. Bij dit onderzoek ligt de nadruk op het opwekken, opslaan en besparen van energie enerzijds, en een beter gebruik van de huidige energiebronnen anderzijds. Meer informatie

Sustainability HUL

Healthy Urban Living

Hoe gezond is het om in een grote, dichtbevolkte stad te wonen? Dit onderzoeksthema is erop gericht om deze vraag te beantwoorden en onderzoek te doen naar manieren om de stad en zijn inwoners gezonder te maken. Meer informatie

WCE Sustainability

Water, Climate and Ecosystems

Waardoor wordt het klimaat beïnvloed, en wat voor effect heeft dat op de aarde? Ons onderzoek bestrijkt het hele spectrum van de wisselwerking tussen oceanen en ecosystemen tot en met de kwaliteit en beschikbaarheid van ons drinkwater. Meer informatie

Rijn-Maas-Scheldedelta

Future Deltas

Delta’s ondervinden steeds grotere gevolgen van menselijk handelen en klimaatverandering. Om strategieën voor deltabeheer te kunnen ontwikkelen moeten we inzicht krijgen in natuurlijke én maatschappelijke systemen. Meer informatie