Nieuws

29 juni 2012
Als de temperatuur op aarde toeneemt, nemen methaanetende bacteriën minder methaan op uit de moerassen waarin zij leven.
16 mei 2012
Het onttrekken van grondwater dreigt de komende jaren een voorname oorzaak te worden van de zeespiegelstijging.
2 mei 2012
Het gebruik van insecticiden blijven toestaan kan leiden tot ernstig verval van de insectenrijkdom met grote gevolgen voor de landbouw.
IJskap Antarctica smelt door verandering oceaanstroming
25 april 2012
IJskap Antarctica smelt door verandering oceaanstroming
Globe in hand
28 november 2011
De hoofdconclusies en alle aanbevelingen die tijdens de eerste vijf bijeenkomsten van het Sustainable Finance Lab naar voren zijn gekomen zijn geïnventariseerd.
Globe in hand
16 november 2011
De Utrechtse student Gabe van Wijk vertrekt naar Zuid-Afrika om als Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger de VN-klimaattop in Durban bij te wonen.
Globe in hand
6 september 2011
De Utrechtse hoogleraar Jacqueline Cramer ontving vanmiddag een Duurzaam Lintje uit handen van minister Marja van Bijsterveldt.
Globe in hand
8 augustus 2011
De extreme droogte die Oost-Afrika momenteel teistert, houdt verband met La Niña, de koude fase van El Niño.
Globe in hand
25 juli 2011
De klimaatopwarming die 200 miljoen jaar geleden een massa-extinctie veroorzaakte, hangt samen met grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer.
Globe in hand
10 mei 2011
Op 28 april sprak Max Rietkerk zijn oratie uit bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Milieuwetenschappen aan de faculteit Geowetenschappen.

Pagina's

RSS