Max Rietkerk

We hebben ontdekt dat vegetatiepatronen aan wiskundige wetmatigheden voldoen

Prof. dr. Max Rietkerk

Kantelpunten in ecosystemen

“Met name droge ecosystemen zijn gevoelig voor plotselinge, onomkeerbare verwoestijning als gevolg van klimaatsverandering en toenemend menselijk gebruik. Hierbij worden als het ware drempelwaarden overschreden, die men van te voren niet kan zien aankomen en dus onvoorspelbaar zijn. 

Verwoestijning voorkomen en herstellen

We hebben echter ontdekt dat vegetatiepatronen in dit soort gebieden aan wiskundige wetmatigheden voldoen en dat die inzicht geven in hoe dicht het ecosysteem van een drempelwaarde voor plotselinge verwoestijning verwijderd is. Wij bestuderen de mechanismen die leiden tot die wetmatigheden, waarmee inzicht wordt verkregen hoe plotselinge verwoestijning kan worden voorkómen en hoe reeds verwoestijnde gebieden kunnen worden hersteld.”

Max Rietkerk, hoogleraar Ruimtelijke Ecologie en Global Change