Majid Hassanizadeh

Wij zijn op dit gebied een van dé experts in de wereld

Prof. dr. Majid Hassanizadeh

Majid Hassanizadeh is hoogleraar Hydrogeologie aan de Universiteit Utrecht met als onderzoeksterrein: transport van stoffen in poreuze media. Met zijn onderzoek levert hij een bijdrage aan maatschappelijke problemen zoals bodemvervuiling. Daarnaast blijkt zijn onderzoek van waarde voor industriële bedrijven.

Het saneren van bodemvervuiling

Hassanizadeh: 'Mijn onderzoek gaat over de processen die de verspreiding van stoffen in grondwater beïnvloeden en hoe je die processen zelf weer kunt beïnvloeden. Neem het saneren van bodemvervuiling. Als je wilt weten hoe de vervuiling zich verspreidt, maar ook als je bacteriën wilt gebruiken om de afbraak van de vervuilende stoffen te versnellen, moet je weten hoe water door de bodem loopt, hoe vluchtig de verschillende stoffen zijn, hoe gemakkelijk ze geadsorbeerd worden en ga zo maar door.

Brandstofcellen 

'Het aardige is dat de hydrologische modellen die wij hebben ontwikkeld ook toepasbaar zijn in de industrie. We doen voor Opel bijvoorbeeld onderzoek naar brandstofcellen, want ook daar is sprake van stoffen - water en gas - in een poreus systeem. Dat kunnen wij goed modelleren, want wij zijn op dit gebied een van dé experts in de wereld.' 

Luiers

'Proctor & Gamble wil met onze hulp betere luiers gaan maken. In luiers stroomt vloeistof met zo grote snelheid door poreus materiaal dat de bestaande modellen er niet bruikbaar zijn. Wij ontwikkelen daarom speciaal voor hen heel nieuwe theorieën.'