Gerben Ruessink

Ik wil weten hoe veel zand van het strand de duinen in waait, en wanneer dat gebeurt
Prof. dr. Gerben Ruessink

Voorspellen van opbouw en afbraak van duinen

“Stranden en duinen vormen een natuurlijke zeewering, maar door de focus op stormgolven en veiligheid ontstonden er aan de Nederlandse kust steeds meer kunstmatige duinen met een sterk gereduceerde variatie aan dieren- en plantensoorten. Omdat deze zanddijken er voor zorgen dat onze kust niet meegroeit met  zeespiegelstijging, kunnen ze ons op termijn juist in gevaar brengen.

Natuurlijke duinen kunnen wél meegroeien. Het verstuiven van zand vanaf het strand is daarvoor essentieel. Op bepaalde plekken aan de kust hebben zijn de kunstmatige duinen daarom opengebroken, om te kijken wat er gebeurt als de wind en het zand hun natuurlijke gang kunnen gaan. Het terugkeren van natuurlijke dynamiek zal ook leiden tot het herstel van de ecosystemen in het duinengebied.

Ik wil weten hoe veel zand van het strand de duinen in waait en wanneer dat gebeurt, zodat we uiteindelijk een betrouwbaar voorspelmodel kunnen maken dat rekening houdt met zowel golven als wind.”

Gerben Ruessink is hoogleraar Wave-dominated coastal morphodynamics aan de Universiteit Utrecht. In 2014 kreeg hij de prestigieuze NWO Vici Vernieuwingsimpuls.