Student centraal

Betere kwaliteit van onderwijs

Intensiever en kleinschalig onderwijs, verdere docentprofessionalisering en effectieve studentbegeleiding. Dat zijn de drie thema’s met als doel meer kwaliteit van onderwijs. Dit gebeurt met de Kwaliteitsgelden, ook wel studievoorschotmiddelen genoemd. Door de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn deze gelden namelijk vrijgekomen voor investering in het hoger onderwijs. Alle hoger onderwijsinstellingen hebben plannen gemaakt hoe de gelden in te zetten. Ook de faculteit Geneeskunde heeft kwaliteitsafspraken opgesteld aan de hand van drie thema’s.

Over de thema's