Vacatures Universitair Docent

We zijn op zoek naar ruim 40 Universitair Docenten (UD's) die kunnen samenwerken over de disciplinaire en facultaire grenzen heen; die hun vakinhoudelijke specialisatie kunnen verbinden met een discipline-overstijgend perspectief.

Met de werving van ruim 40 nieuwe collega's investeren wij fors in de versterking van onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de grote maatschappelijke issues van vandaag. Daartoe behoren de universitaire strategische thema’s (rondom o.a. klimaatproblematiek, kansenongelijkheid, de publieke waarden van een open samenleving), maar ook de urgente thema’s uit het SSH sectorplan (pdf), zoals Humane AI, Cultureel erfgoed en identiteit, Talen en culturen en Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld.

UD’s binnen onze faculteit hebben 40% onderzoekstijd. Van de overige 60% voor onderwijs en administratie wordt 10% niet ingepland (vrije ruimte).

Vacatures


Filosofie en Religiewetenschap

Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 

Media- en Cultuurwetenschappen

Talen, Literatuur en Communicatie

We zetten in op thema’s die studenten en jonge onderzoekers herkennen als urgent voor de wereld van morgen. Hún wereld. Wij willen een faculteit zijn waarin zij zich direct met zulke vragen kunnen bezighouden.