Onderzoek en maatschappij

2 Miljoen subsidie voor digital humanities project over invloed VS in Nederlands publiek debat
Statue of Liberty, USA © iStockphoto.com/anharris

Op welke manieren hebben de Verenigde Staten in de afgelopen eeuw als cultureel model gefungeerd voor Nederland? Dat gaan cultuurhistorici, informatici en text mining-deskundigen van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en het Huygens ING op een innovatieve manier onderzoeken in het HORIZON-project ‘E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990’. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend van maar liefst 2 miljoen euro.

Zie ook de nieuwe Digital Humanities website.

Internationaal congres ‘Minding Animals’
Minding Animals conference

Van dierenpolitie tot megastallen: onze omgang met dieren kent vele kanten. De faculteit Diergeneeskunde en het Ethiek Instituut organiseerden van 3 tot 6 juli de internationale ‘Minding Animals’ conferentie 2012. Aan bod kwamen verrassende nieuwe wetenschappelijke inzichten over dieren, controversiële maatschappelijke vraagstukken rond diergebruik en representaties van de mens-dierrelatie in kunst en cultuur.

Wandelgids ‘Sporen van slavernij in Utrecht’
Wandelgids Sporen van slavernij in Utrecht

Je verwacht het misschien niet direct, maar in de stad Utrecht zijn talrijke sporen van slavernij en het koloniale verleden terug te vinden. Het Centre for the Humanities presenteerde op 26 juni de tweetalige Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht, waarin historica Esther Captain de wandelaar meevoert langs panden in de Utrechtse binnenstad waar VOC-dienaren, plantagehouders, voormalige slaven en vrijgelatenen uit zowel De Oost als De West en voorvechters voor de afschaffing van slavernij hebben gewoond.
Lees meer: www.sporenvanslavernijutrecht.nl

Nieuwe database: Arthurian fiction in medieval Europe
King Arthur and the Knights of the Round Table

Via deze nieuwe onderzoekstool op www.arthurianfiction.org kunnen mediëvisten en andere onderzoekers en geïnteresseerden informatie vinden over middeleeuwse Arthurverhalen en de handschriften waarin ze zijn overgeleverd. De database is ontwikkeld in het kader van het NWO-project ‘Arthurian Fiction: A Pan-European Approach’ (2004-2008) onder leiding van dr. Bart Besamusca.

Spraakmakende boeken: Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme en God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason
God in the Age of Science?, Op weg naar Armageddon

Van de vele publicaties die wetenschappers van onze faculteit dit jaar uitbrachten, waren er enkele die in het bijzonder veel stof deden opwaaien. Kunnen goed opgeleide burgers in de 21e eeuw redelijkerwijze een religieus geloof aanvaarden? Dat is de kernvraag van God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason van de Utrechtse filosoof en universiteitshoogleraar Herman Philipse, dat eind februari verscheen bij Oxford University Press. Philipse onderzoekt in dit boek de verschillende strategieën ontwikkeld door analytische filosofen om religieus geloof intellectueel aanvaardbaar te maken in onze wetenschappelijk geïnformeerde cultuur.

In Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme schetst prof. dr. Bob de Graaff (hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies) de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag. Religieus en seculier fanatisme is allerminst iets van deze tijd. Terrorismedeskundige De Graaff laat religieuze en politiek-filosofische stromingen waarin fanatisme een rol speelde of speelt de revue passeren: van het christelijke radicalisme via seculiere vormen als het communisme, het anarchisme en het fascisme tot aan de hedendaagse vormen van islamistisch terrorisme en de theocratie van Iran.

Utrechtse taalwetenschappers lanceren website over tweetalig opgroeien
Tweetalig opgroeien

In februari is de website www.growingupbilingual.org / www.tweetaligopgroeien.org gelanceerd, een initiatief van de Utrechtste taalwetenschappers Ivana Brasileiro, Manuela Pinto en Sharon Unsworth. De site is speciaal ontworpen om ondersteuning en informatie te bieden aan iedereen met interesse in de opvoeding en educatie van tweetalige kinderen. De onderzoekers hebben de website gemaakt op verzoek van veel van de ouders die deelgenomen hebben aan hun workshops over tweetalig opvoeden.

Onderwijs

Thomas Boeschoten lid van onderzoekscommissie ProjectX Haren
Rellen © iStockphoto.com/jentakespictures

Thomas Boeschoten, student Nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht, is toegevoegd aan de commissie die onder leiding van Job Cohen de Project X-rellen in Haren onderzoekt. Boeschoten was de initiatiefnemer van een ‘hackathon’ op 4 oktober, waarbij dataspecialisten een dag lang ca. 500.000 tweets analyseerden die ten tijde van de rellen verstuurd zijn. Boeschoten is gevraagd als commissielid vanwege zijn expertise op het gebied van social media en social media analytics.

Alumni helpen TCS-studenten met oriëntatie op de arbeidsmarkt

Bij de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies (TCS) is het project SAMEN gestart. Dit biedt studenten Taal- en cultuurstudies de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met een alumnus in de vorm van een mentorsysteem. Elke student wordt gekoppeld aan een alumnus, die het komende jaar zijn of haar persoonlijke ‘alumnimentor’ zal worden.
 

Studenten ontdekken fragment van 14e-eeuwse ‘Natuurkunde van het geheelal’
Fragment van 14e-eeuwse 'Natuurkunde van het geheelal', Universiteitsbibliotheek Utrecht

Drie studenten van de faculteit Geesteswetenschappen hebben tijdens hun stage in de Universiteitsbibliotheek een fragment gevonden van een tot nu toe niet bekend Middelnederlands handschrift. Het blijkt een fragment te zijn van de Natuurkunde van het geheelal, een leerdicht over de kosmos, uit het laatste kwart van de 14e eeuw. Het gevonden fragment bevat tekst over donder, bliksem en duivels. Door een stukje van deze tekst in te typen in Google, achterhaalden ze eenvoudig dat het fragment afkomstig was uit de Natuurkunde van het geheelal.

Roel van den Assem (Nederlandse taal en cultuur, hoofdrichting Middelnederlandse letterkunde), Femke van Hilten (Taal- en cultuurstudies, hoofdrichting Middeleeuwse letterkunde) en Kristien Lammers (Taal- en cultuurstudies, hoofdrichting Middeleeuwse geschiedenis) werden tijdens hun stage begeleid door conservator handschriften Bart Jaski.

Webloggende studenten ambassadeur van faculteit

Scriptiefrustraties, lonkende terrasjes tijdens colleges in de binnenstad, verwondering over medestudenten die moeiteloos studie en baan lijken te combineren, griep in tentamentijd en laminaat - met de naam ‘Slätten’ - leggen in de studentenkamer... Tien studenten zijn sinds maart actief als online ambassadeur van de faculteit Geesteswetenschappen. In weblogs vertellen ze over hun (studenten)leven. De meesten doen dat met woorden, een enkeling met ook met beeld. De blogverhalen kunnen studiekiezers een indruk geven van hoe het is om aan de faculteit Geesteswetenschappen te studeren. Maar ook medestudenten, alumni en medewerkers zullen de weblogs wellicht met interesse (en herkenning) lezen.
Lees meer: http://oa.hum.uu.nl/

Historica Laurien Crump uitgeroepen tot Docenttalent 2011-2012
Laurien Crump (midden) met de studenten die haar hebben voorgedragen

De prijs voor Docenttalent 2011-2012 van de Universiteit Utrecht is gewonnen door Laurien Crump, junior docent Geschiedenis van de internationale betrekkingen. Dat werd op 8 maart bekendgemaakt tijdens de Onderwijsparade, een dag voor en over het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. “Laurien vervult volgens studenten in haar colleges de rol van dirigent die, door het stellen van kritische vragen en het uitdagen tot debat, studenten naar een hoger niveau tilt”, aldus de jury.