HUMmagazine - Nieuws

16 mei 2012
Drie studenten van de faculteit Geesteswetenschappen hebben een fragment gevonden van een tot nu toe niet bekend Middelnederlands handschrift.
4 mei 2012
In de Keuzegids Masters 2012 worden zes masterprogramma’s van onze faculteit als beste beoordeeld.
4 mei 2012
Op 25 mei 2012 verschijnen het derde en vierde deel van de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT).
27 april 2012
Deze biografie van een hervormer met een grote reputatie werpt tegelijk een nieuw licht op de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg.
27 april 2012
The Arden Shakespeare has published a revised edition in paperback of his ‘Shakespeare and the Language of Translation’ (first edition 2004).
20 april 2012
Bob de Graaff schetst de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.
30 maart 2012
Ernst-Otto Onnasch heeft Reinholds tekst voor het eerst in een moderne kritische editie beschikbaar gemaakt.
26 maart 2012
3 projecten van de Utrechtse leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie over begrijpelijke taal krijgen subsidie van NWO.
19 maart 2012
Het boek geeft een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste bronnen van de moderne hermeneutiek, de exegese en de fenomenologie.
9 maart 2012
De prijs voor Docenttalent 2011-2012 van de Universiteit Utrecht is gewonnen door Laurien Crump, junior docent Geschiedenis van de internationale betrekkingen.
5 maart 2012
Ann Rigneys boek over Scotts werk als referentiepunt voor cultural memory en collectieve identiteit in de negentiende eeuw verscheen onlangs in paperback.
2 maart 2012
Het nationale CLARIAH infrastructuurproject (Common Lab for Research in the Arts and Humanities) krijgt subsidie van het Ministerie van OCW en de NWO.
23 februari 2012
Deze maand is de nieuwe website www.growingupbilingual.org / www.tweetaligopgroeien.org gelanceerd, een initiatief van Utrechtste taalwetenschappers.
16 februari 2012
Mediëvistisch detectivewerk, zo laat het oeuvre van de Utrechtse musicologe Ike de Loos (1955-2010) zich het beste karakteriseren.
16 februari 2012
In dit boek beschrijven Nederlandse, Vlaamse en Duitse historici het pausdom in de vroeg-christelijke en Byzantijnse periode en tijdens het Heilig Roomse Rijk.
13 februari 2012
Dichter en docent Engelse letterkunde dr. Onno Kosters verbleef twee weken in het Oostenrijkse Graz en schreef het citybook 'Zwaartekracht en tegenwicht'.
13 februari 2012
Uit een onderzoek van UiL OTS van de UU en de RuG blijkt dat het taalniveau Nederlands van kinderen niet wordt aangetast door Engelse les.
23 januari 2012
Vijf Utrechtse onderzoeksprojecten hebben grote subsidies toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
19 januari 2012
Dit boek toont voor het eerst nauwgezet hoe in de vijftiende eeuw de basis werd gelegd voor onze huidige architectenpraktijk en bouweconomie.
13 januari 2012
In dit boek wordt een staalkaart gepresenteerd van de discussies over gelijkheid die de politieke agenda de laatste tijd hebben gedomineerd.
19 december 2011
Prof. dr. Huub van den Bergh heeft een subsidie gekregen van NWO voor een onderzoeksprogramma gericht op schrijfvaardigheid van basisschoolleerlingen.
19 december 2011
In dit boek beschrijft dr. Patricia Faasse hoe de Utrechtse bètafaculteit in de afgelopen twee eeuwen gestalte gekregen heeft.
14 december 2011
Aan deze publicaties hebben wetenschappers van de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen meegewerkt.
9 december 2011
Joppe van Driel, alumnus History and Philosophy of Science, heeft de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2011 gewonnen.
5 december 2011
Vijf bachelorstudies van de faculteit Geesteswetenschappen zijn als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten.
18 november 2011
Birgit Meyer is een van de winnaars van de Anneliese Maier-Forschungspreis van de prestigieuze Alexander von Humboldt-Stiftung.
11 november 2011
Gedrukte pamfletten waren de nieuwe media van de zeventiende eeuw, vergelijkbaar met de tegenwoordige weblogs.
4 november 2011
In Bijna onzichtbaar opent de Amerikaanse dichter Strand een vijftigtal vensters naar het verleden en de toekomst.
2 november 2011
In dit boek staan Mariëtte van den Hoven en Carla Kessler van het Ethiek Instituut stil bij ethische vragen van preventie.
27 oktober 2011
Vragen over het hedendaags buitenlands beleid worden in deze bundel vanuit verschillende invalshoeken besproken,
10 oktober 2011
Achttien toonaangevende vrouwelijke hoogleraren verbonden aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen worden in woord en beeld geportretteerd.
4 oktober 2011
Historica Christianne Smit van de Universiteit Utrecht heeft een heldere inleiding geschreven op het boek van Anthony Winkler Prins.
16 september 2011
In zijn boek analyseert Bakker de twintig belangrijkste Jezusfilms uit de filmgeschiedenis en voorziet hij ze van theologisch commentaar.
14 september 2011
Ter gelegenheid van haar 375ste verjaardag riep de Universiteit Utrecht haar buitenlandse studenten op te schrijven over hun leven in Utrecht.
8 september 2011
Marlieke van Gulick (Internationale betrekkingen in historisch perspectief) en Harmen Ghijsen (Philosophy) zijn de winnaars van de scriptieprijzen 2011 van GW.
8 september 2011
De tekst bespreekt zaken zoals de vrouwelijke anatomie, menstruatie, seksualiteit, voortplanting, zwangerschap, geboorte, vrouwenkwalen, recepten en remedies.
6 september 2011
Hoe werken beelden, welke fabels erover snijden hout, welke zijn onzin? Toegesneden op de rechtspleging, met voorbeelden uit de wereld van het recht.
5 september 2011
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Meister is een vijfdelige kritische editie verschenen van zijn dichtbundels die tussen 1932 en 1979 verschenen.
5 september 2011
Jeroen Bouterse, student Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities (HCSSH), is de winnaar van de Scriptieprijs van de UU.
2 september 2011
Op maandag 6 juni werd in Theater Kikker het project ‘In de wieg gelegd voor de wetenschap?’ bij de faculteit Geesteswetenschappen officieel gestart.
18 augustus 2011
‘Niederländische Religionsgeschichte’ bestrijkt 2000 jaar religiegeschiedenis en legt de nadruk op de diversiteit van religie in haar historische context.
5 augustus 2011
Het internationale Erasmus Mundus masterprogramma GEMMA, gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, krijgt opnieuw 5 jaar subsidie.
30 juni 2011
UU-historici laten in een publicatie zien dat allerlei beelden die in onze hedendaagse Nederlandse cultuur heersen op historische misvattingen gebaseerd zijn.
24 juni 2011
Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht is nationaal en internationaal uniek.
23 juni 2011
Visser reconstrueert volkstalige en Neo-Latijnse debatten in teksten uit de Lage Landen tussen 1500 en 1620, met de autoriteit van Augustinus als ijkpunt.
19 mei 2011
In dit boek wordt het autobiografisch verslag van Ernst Cohens gevangenschap toegelicht en in een context geplaatst door twee aanvullende bijdragen.
13 mei 2011
Emile Wennekes brengt in samenwerking met collega’s de vaderlandse toonkunst van de laatste eeuw in kaart.
13 mei 2011
Dr. Marjolein Hogenbirk heeft in samenwerking met emeritus prof. dr. Wim Gerritsen een editie van Arturroman ‘Walewein ende Keye’ vervaardigd.
21 april 2011
José van Aelst relateert de passiespiritualiteit aan de historische gebruikscontext van o.a. kruisheren en een Vlaamse kring beïnvloed door rederijkers.
4 april 2011
Ter gelegenheid van het 140-jarig jubileum schetst dit boek de geschiedenis van deze vereniging.

Pagina's

RSS