HUMmagazine - Nieuws

5 oktober 2012
In deze bundel is internationale expertise bijeengebracht op het gebied van het futurisme, de belangrijkste avantgardebeweging van de twintigste eeuw.
2 oktober 2012
Van de hand van prof. dr. Peter-Ben Smit verschijnt een boek over traditie in de Anglicaanse Kerk.
28 september 2012
De brief van Sarapion aan zijn zoon is mogelijk een van de vroegste heidense getuigenissen over Jezus Christus.
28 september 2012
Tweede deel reeks 'Reinholdiana' verschenen: Wille, Willkür, Freiheit. Reinholds Freiheitskonzeption im Kontext der Philosophie des 18. Jahrhunderts.
Zeven bachelors Geesteswetenschappen op nummer 1 in Elsevier's 'De beste studies'
27 september 2012
Zeven GW-bacheloropleidingen op nummer 1 in Elseviers ‘De beste studies’
24 september 2012
In deze bundel wordt de rol van kunst, cultuur en wetenschap onderzocht ten tijde van de Koude Oorlog.
Prof. dr. Birgit Meyer ontvangt Anneliese Maier Forschungspreis.
21 september 2012
Op 13 september nam prof. dr. Birgit Meyer (hoogleraar Religiewetenschappen) in Heidelberg de Anneliese Maier Forschungspreis in ontvangst.
21 september 2012
Deze bundel onderzoekt de relatie tussen religie en materie, een relatie die vaak in termen van tegenstellingen benaderd wordt.
(iStockphoto.com/alengo)
20 september 2012
Minstens 21 Europese talen lopen grote risico’s om het digitale tijdperk niet te overleven, aldus een studie van Europese taaltechnologische experts.
19 september 2012
Dit boek biedt een helder overzicht van de belangrijkste ideeën en debatten op het gebied van museumstudies wereldwijd.
13 september 2012
De Glas gaat na welke auteurs vóór en na de Tweede Wereldoorlog de ruggengraat van het Meulenhoff-fonds vormden.
7 september 2012
Deze publicatie is het eerste deel in een reeks van vier boeken over de geschiedenis van Zeeland.
7 september 2012
In dit boek beschrijft Jan Jongeneel de geschiedenis van missiestudies en -activiteiten aan de Universiteit Utrecht sinds de oprichting in 1636.
Geschiedenis van Zeeland, deel 1: prehistorie tot 1550 (Paul Brusse)
7 september 2012
Het eerste deel van "De Geschiedenis van Zeeland", een boekenreeks naar aanleiding van onderzoek van de Universiteit Utrecht (dr. Paul Brusse).
6 september 2012
Dit nieuwe boek van Marco Mostert biedt een overzicht van werk in een onderzoeksveld dat sinds de jaren zestig alsmaar is blijven groeien.
6 september 2012
Dit nieuwe boek, verschenen onder redactie van Birgit Kaiser and Lorna Burns, brengt postkolonialisme samen met de filosofie van Gilles Deleuze.
Annelies Kleinherenbrink en Evina Steinová, winnaars Facultaire Scriptieprijs 2012 (Geesteswetenschappen)
4 september 2012
Annelies Kleinherenbrink en Evina Steinová zijn de winnaars van de Facultaire Scriptieprijzen 2012.
30 augustus 2012
Samen met Jochen Rehbein (Ankara) en Anna Verschik (Tallinn) was dr. Jan D. ten Thije (Utrecht) gastredacteur van dit themanummer.
© iStockphoto.com/dem10
27 augustus 2012
Taalwetenschapper Rick Nouwen en historicus Ewout Frankema hebben een ERC Starting Grant ontvangen om de komende vijf jaar onderzoek te doen.
9 augustus 2012
Het nieuwste nummer van het tijdschrift Memory Studies bevat bijdragen van verschillende Utrechtse onderzoekers.
4 juli 2012
Joke Spaans beschrijft hoe priesters en hun geestelijke dochters gezamenlijk een experiment aangingen.
3 juli 2012
Een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van de dichter Rutger Kopland, door Johan Goud.
NWO-subsidie voor Horizon-project Digital Humanities
2 juli 2012
Het HORIZON-project ‘E-Humanity Approaches to Reference Cultures′ ontvangt NWO-subsidie van 2 miljoen euro.
29 juni 2012
‘Een eeuw van beeld en geluid’ plaatst radio en televisie in een cultureel-maatschappelijke context.
19 juni 2012
Socioloog en historicus dr. Uğur Ümit Üngör (31) ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Historische Wetenschap.
14 juni 2012
Het project Nederlab ontvangt bedrag van de NWO op alle Nederlandstalige teksten van de 8e eeuw tot nu digitaal doorzoekbaar te maken.
7 juni 2012
Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt?
1 juni 2012
Vier studenten van de faculteit Geesteswetenschappen mogen zich sinds afgelopen week ‘de meest talentrijke masterstudenten literair vertalen’ noemen.
22 mei 2012
Volgens taalwetenschapper dr. Rias van den Doel kunnen accenten helpen om de uitspraak van de Engelse taal te verbeteren.
16 mei 2012
Drie studenten van de faculteit Geesteswetenschappen hebben een fragment gevonden van een tot nu toe niet bekend Middelnederlands handschrift.
4 mei 2012
In de Keuzegids Masters 2012 worden zes masterprogramma’s van onze faculteit als beste beoordeeld.
4 mei 2012
Op 25 mei 2012 verschijnen het derde en vierde deel van de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT).
27 april 2012
Deze biografie van een hervormer met een grote reputatie werpt tegelijk een nieuw licht op de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg.
27 april 2012
The Arden Shakespeare has published a revised edition in paperback of his ‘Shakespeare and the Language of Translation’ (first edition 2004).
20 april 2012
Bob de Graaff schetst de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.
30 maart 2012
Ernst-Otto Onnasch heeft Reinholds tekst voor het eerst in een moderne kritische editie beschikbaar gemaakt.
26 maart 2012
3 projecten van de Utrechtse leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie over begrijpelijke taal krijgen subsidie van NWO.
19 maart 2012
Het boek geeft een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste bronnen van de moderne hermeneutiek, de exegese en de fenomenologie.
9 maart 2012
De prijs voor Docenttalent 2011-2012 van de Universiteit Utrecht is gewonnen door Laurien Crump, junior docent Geschiedenis van de internationale betrekkingen.
5 maart 2012
Ann Rigneys boek over Scotts werk als referentiepunt voor cultural memory en collectieve identiteit in de negentiende eeuw verscheen onlangs in paperback.
2 maart 2012
Het nationale CLARIAH infrastructuurproject (Common Lab for Research in the Arts and Humanities) krijgt subsidie van het Ministerie van OCW en de NWO.
23 februari 2012
Deze maand is de nieuwe website www.growingupbilingual.org / www.tweetaligopgroeien.org gelanceerd, een initiatief van Utrechtste taalwetenschappers.
16 februari 2012
Mediëvistisch detectivewerk, zo laat het oeuvre van de Utrechtse musicologe Ike de Loos (1955-2010) zich het beste karakteriseren.
16 februari 2012
In dit boek beschrijven Nederlandse, Vlaamse en Duitse historici het pausdom in de vroeg-christelijke en Byzantijnse periode en tijdens het Heilig Roomse Rijk.
13 februari 2012
Dichter en docent Engelse letterkunde dr. Onno Kosters verbleef twee weken in het Oostenrijkse Graz en schreef het citybook 'Zwaartekracht en tegenwicht'.
13 februari 2012
Uit een onderzoek van UiL OTS van de UU en de RuG blijkt dat het taalniveau Nederlands van kinderen niet wordt aangetast door Engelse les.
23 januari 2012
Vijf Utrechtse onderzoeksprojecten hebben grote subsidies toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
19 januari 2012
Dit boek toont voor het eerst nauwgezet hoe in de vijftiende eeuw de basis werd gelegd voor onze huidige architectenpraktijk en bouweconomie.
13 januari 2012
In dit boek wordt een staalkaart gepresenteerd van de discussies over gelijkheid die de politieke agenda de laatste tijd hebben gedomineerd.
19 december 2011
Prof. dr. Huub van den Bergh heeft een subsidie gekregen van NWO voor een onderzoeksprogramma gericht op schrijfvaardigheid van basisschoolleerlingen.

Pagina's

RSS