Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau omvat alle stafafdelingen. Deze ondersteunen het primaire proces van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg aan de faculteit. De directeur staat aan het hoofd van het faculteitsbureau. Onder het faculteitsbureau vallen de volgende afdelingen:

 

  • Bestuurs- en Managementondersteuning
  • Arbo, Milieu en Huisvestingsbeheer
  • Communicatie en Marketing
  • Financiën en Control
  • Informatievoorziening & IT
  • Multimedia
  • Onderwijs- en Studentenzaken/ International Office
  • Human Resources