Onderwijs

Het departement Infectieziekten en Immunologie participeert in het onderwijs van de opleiding Diergeneeskunde (bachelor- en masterfase) en in het onderwijs van de opleiding Biomedische Wetenschappen. 

Het departement verzorgt ook de specialistenopleiding Veterinaire Microbiologie.