Onderwijs

Het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren speelt een belangrijke rol in het theoretisch en praktisch onderwijs van de opleiding Diergeneeskunde (bachelor- en masterfase). Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de gezondheid en het welzijn van individuele dieren, maar zeker ook de bevordering en bewaking van de gezondheid en het welzijn van koppels dieren (inclusief voedselveiligheidsaspecten) op de veehouderijbedrijven en in de keten. Een grondig inzicht in de (diersoortoverschrijdende) pathofysiologie wordt hierbij als belangrijke basis gezien.

Daarnaast participeert het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren  in de permanente educatie voor dierenartsen in binnen- en buitenland