Departementen

De faculteit Diergeneeskunde is onderverdeeld in zeven departementen en een interfacultair instituut (IRAS). Deze houden zich bezig met de uitvoering van de primaire taken van de faculteit: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast maakt het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium deel uit van de faculteit.