Onderzoek

Het departement Institute for Risk Assessment participeert in de volgende facultaire onderzoeksprogramma's :

Internationale samenwerking

Het IRAS werkt binnen de EU samen met een groot aantal onderzoeksgroepen en instituten in gezamenlijke onderzoeksprojecten. Daarnaast is het IRAS een ‘World Health Organization Collaborating Centre for Research on Environmental Health Risk Assessment’.