PRAKTISERENDE VARKENSDIERENARTSEN

Binnen het onderzoek VET-ENHANCE wordt er een gestructureerde vorm van intercollegiaal overleg voor praktiserende varkensdierenartsen aangeboden over Streptococcus suis

Met deze manier van nascholing bieden wij een pakket aan dat aansluit bij de dagelijkse werkomstandigheden van de dierenarts. De bijeenkomsten kunnen worden gevolgd binnen een bestaande intervisiegroep, praktijk of samenwerkingsverband, op een eigen gekozen locatie en op een tijdstip die de groep het beste uitkomt.

De dierenartsen worden uitgedaagd om gestructureerd met elkaar in gesprek te gaan op basis van kengetallen over eigen werkzaamheden en actief op zoek te gaan naar oplossingen voor dagelijkse problemen.

De nascholing wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider vanuit het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Deze manier van nascholing is succesvol in de humane geneeskunde en kan door de groep ook na het programma VET-ENHANCE blijvend gebruikt worden.