Standpunten, rapporten en regelingen

Ten aanzien van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken kan de faculteit Diergeneeskunde, al dan niet in samenwerking met derden, een standpunt formuleren danwel rapporten opstellen of regelingen bekend maken. Onderstaand een overzicht van de meest recente standpunten, rapporten en regelingen.