Onderwijs

Een belangrijke taak van het departement is het opleiden en trainen van de volgende generatie dierenartsen en dierenartsspecialisten. Zij zijn de toekomst van de diergeneeskunde en brengen de geneeskunde van gezelschapsdieren naar een volgende stap. De specialisten van het departement geven naast klinisch, ook niet-klinisch onderwijs en doen dit zowel in de bachelor- als masterfase.

Daarnaast verzorgen wij ook nascholingen voor dierenartsen en dierenartsassistenten die werkzaam zijn in de praktijk.  Een deel van deze nascholingen worden gegeven via de PEGD (Permanente Educatie Gezelschapsdieren) waarbij er een samenwerkingsverband is met de Groep Geneeskunde van Gezelschapsdieren (GGG).