In de media

Dit is een selectie van de mediaoptredens van wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde. Een volledig overzicht is op te vragen bij de afdeling Marketing, Communicatie & Multimedia

1 juli 2019
Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras bevat een groot aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen.
26 juni 2019
Een liefhebbende huisdiereigenaar wil maar een ding, namelijk: dat zijn huisdier een lang en gezond leven geschonken is.
26 juni 2019
Huisdiereigenaren lijken er steeds vaker voor te kiezen hun viervoeters niet te laten vaccineren.
Leeuwarder Courant
18 juni 2019
Volgens GGD-arts Paul Tan telt Friesland te weinig geitenbedrijven (22) en omwonenden om een goede analyse te maken.
18 juni 2019
Meer dan een miljoen mensen hebben de afgelopen maanden een handtekening gezet onder het burgerinitiatief tegen het gebruik van kooien in de vee-industrie.
15 juni 2019
Over het weigeren van vaccinaties is de afgelopen tijd al veel geschreven.
Friesch Dagblad
13 juni 2019
Statenleden hebben behoefte aan Fries onderzoek naar de geitenhouderij, bleek bij een commissievergadering in Provinciale Staten over de ‘geitenstop’.

Pagina's

RSS