In de media

Dit is een selectie van de mediaoptredens van wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde. Een volledig overzicht is op te vragen bij de afdeling Marketing, Communicatie & Multimedia

1 februari 2019
Dermanyssus gallinae komt vooral voor bij vogels maar kan incidenteel ook bij zoogdieren inclusief de mens huidproblemen geven.
1 februari 2019
Op 22 en 23 december werd op een flink aantal stallen in het noorden van Limburg en het oosten van Brabant en op enkele stallen rond Utrecht, influenza gemeld.
1 februari 2019
Koninklijke Peijnenburg is een campagne gestart om diereneigenaren te informeren over het gevaar van zoetstoffen voor gezelschapsdieren.
EenVandaag
1 februari 2019
Katten zonder vacht, met gekrulde oren of met korte poten. Ze zijn verboden, maar in de praktijk worden ze volop gefokt.
1 februari 2019
Rond nut en noodzaak van humane vaccinaties woedt een verhit publiek debat.
1 februari 2019
Buikoperaties kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van profylactische en postoperatieve antibioticabehandelingen als alle omstandigheden optimaal zijn.
1 februari 2019
De provincie Flevoland zal onderzoeken hoe de beheersing van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen kan worden ingevuld.

Pagina's

RSS