Organisatie

De School of Pharmacy (masteropleiding Farmacie) verzorgt het masterprogramma Farmacie, de opleiding tot apotheker. Het is een driejarige master van de Universiteit Utrecht en de opleiding is ingebed in de faculteit Bètawetenschappen.

Het dagelijkse leiding van de School of Pharmacy berust bij de directeur van de School of Pharmacy. De directeur van de School is tevens opleidingsdirecteur van de masteropleiding Farmacie. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, voor het waarborgen van het aansluiten van onderwijs en toetsing bij de eindtermen, voor de kwaliteitszorg rond de opleiding en voor de toelating van studenten. De kwaliteitszorg wordt gewaarborgd door regelmatige evaluaties over de blokken, zowel over de inhoud, de onderwijskundige invulling en de toetsing. 
De opleidingsdirecteur wordt ondersteund door de secretaris van de School of Pharmacy en door een beleidsmedewerker van de het onderwijsinstituut Farmacie. 

Opleidingsdirecteur
Dr. A.K. (Aukje) Mantel-Teeuwisse

Secretaris
J.M. (Jolanda) van den Dries, MSc

Beleidsmedewerker
Dr. B.M. (Marianne) Verdel

De directeur, secretaris en beleidsmedewerker vormen het dagelijks bestuur van de School of Pharmacy en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het masterprogramma Farmacie.
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door het secretariaat van het onderwijsinstituut Farmacie, departement Farmaceutische Wetenschappen, en door het studiepunt Farmacie, afdeling Onderwijs- en Studentenzaken van de faculteit Bètawetenschappen.

De contactpersoon voor de School of Pharmacy is Marianne Verdel (b.m.verdel@uu.nl).

Board of Studies
De Board of Studies is een bestuurlijk adviesorgaan dat de directeur adviseert bij de uitoefening van de taken. 
Leden:
Prof. dr.  A. (Ton) de Boer
Prof. dr. H. (Herman) Vromans, voorzitter
Prof. dr. M.L. (Marcel) Bouvy
Prof. dr. O.H. (Olaf) Klungel

Toelatingscommissie
De toelatingscommissie controleert de geschiktheid van studenten voor toelating tot het masterprogramma Farmacie.
Leden:
Dr. A.K. (Aukje) Mantel-Teeuwisse, voorzitter
Dr. B.M. (Marianne) Verdel
Drs. G. (Geurt) van den Brink

De School of Pharmacy heeft een eigen examencommissie en opleidingscommissie.

Examencommissie
De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en examens in de School of Pharmacy. De leden van de examencommisie zijn afkomstig van de afdelingen van het departement Farmaceutische Wetenschappen die participeren in het masterprogramma Farmacie.

Opleidings(advies)commissie
De opleidingscommissie van de School of Pharmacy vormt een personele unie met de opleidingsadviescommissie van de bacheloropleiding farmacie. De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan het onderwijsmanagementteam van het departement over de kwaliteit van het masterprogramma Farmacie.